ניהול ערכות גיבוי - התקנת מנהלי התקנים אופטיים

אם ברצונך לגבות קבצים ונתונים חשובים לתקליטור או ל-DVD, עליך להגדיר את תצורת כונן הגיבוי האופטי במחשב. כונן הגיבוי האופטי מסייע לקרוא נתונים מכוננים אופטיים או לכתוב נתונים לכוננים אופטיים.

בעת בחירת כונן תקליטורים/DVD כמיקום הגיבוי בפעם הראשונה, Norton 360 Online מבקש ממך להגדיר את תצורת כונן הגיבוי האופטי במחשב. Norton 360 Online מאפשר לך להתקין את מנהל ההתקן האופטי.

בעת התקנת מנהל התקן גיבוי אופטי, עליך להכניס ולהוציא תקליטורים כאשר תתבקש.

בחירת מיקום עבור גיבוי

גיבוי הקבצים שלך

אודות מיקומי גיבוי

אודות גיבוי ושחזור של Norton

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v62460471_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 01/10/2011