מוצרים אחרים

הסרת פריט מההסגר

ניתן להגדיר את Norton 360 Online להסרת סיכון אבטחה מהמחשב. ניתן להשתמש באפשרות שחזר כדי להסיר את סיכון האבטחה ולהעביר אותו להסגר של היסטוריית האבטחה. תוכניות מסוימות עלולות להסתמך לצורך פעולתן על הפריט המהווה סיכון אבטחה שאתה מעביר להסגר. במקרה זה, תוכל לשחזר את סיכון האבטחה, כדי להחזיר את הפונקציונליות של תוכנית המחייבת את פעולת התוכנית המסווגת כסיכון.

האפשרות שחזר זמינה רק עבור סיכוני אבטחה שהוכנסו להסגר ידנית.

כדי להסיר פריט מההסגר

  1. בחלון היסטוריית אבטחה בתצוגת הסגר, בחר את הפריט שברצונך להסיר.

  2. לחץ על שחזור ואפשרויות.

  3. בחלון התגלה איום, לחץ על שחזר.

    אפשרות זו זמינה לסיכוני אבטחה שהועברו להסגר ידנית.

  4. בחלון שחזור מהסגר, לחץ על כן.

  5. לחץ על סגור.

אודות היסטוריית אבטחה

ניהול פריטים הנמצאים בהסגר

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v6200383_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 29/09/2011