מוצרים אחרים

Learn more about the automatically renewing subscription charge in your credit card statement

An automatically renewing subscription ensures uninterrupted protection for your devices and data against viruses and other threats. It automatically extends your Norton product subscription for another year when it expires.

If you see a Norton Annual Renewal charge on your card, you must have enrolled to an automatic renewing subscription during an earlier purchase with us.

You are offered an option to enroll in an automatically renewing subscription when you buy or renew Norton products from Norton Online Store. After you enroll, you are billed once a year for as long as you are in the program. We send you a pre-billing notification email before we charge you so that you know about the charge.

If you want to cancel the automatically renewing subscription, you can do so any time. Sign in to your account and visit the My Subscriptions tab.

If you have already been charged and want to request a refund, contact Member Services & Support.

Need more help?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v58152595
מערכת הפעלה: Android;Mac;Windows;iOS
שונה לאחרונה: 16/03/2022