הגדרות חכמות

Norton 360 Online מספק את האפשרות הגדרות חכמות כדי לבחור בין nמערך הליבה של הגדרות הווירוסים לבין המערך השלם של הגדרות הווירוסים עבור ההפעלות של LiveUpdate.

כאשר האפשרות הגדרות חכמות מופעלת, Norton 360 Online מפעיל את מערך הליבה של הגדרות הווירוסים הכולל את הגדרות הווירוסים החשובות ביותר הדרושות עבור איומי האבטחה האחרונים, כפי שסימנטק רואה זאת. הפעלת האפשרות הגדרות חכמות ממזערת את זמן ההורדה, את זמן ההתקנה ואת הזמן הדרוש לאתחול המערכת. לפיכך, תוצאות מערך הליבה מאפשרות ביצועים מהירים יותר של המחשב.

כאשר האפשרות הגדרות חכמות מושבתת, Norton 360 Online מפעיל את המערך השלם של הגדרות הווירוסים, הכולל את כל הגדרות הווירוסים לכל איום המוכר לסימנטק. כברירת מחדל, האפשרות הגדרות חכמות מופעלת.

אודות 'הגדרות חכמות'

השבתה או הפעלה של האפשרות 'הגדרות חכמות'

אודות LiveUpdate

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v56918258_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 23/03/2011