סיכום תוצאות - מתבצעת סריקה

Norton 360 Online מבצע כרגע סריקה.

במהלך ביצוע הסריקה תוכל לראות את הסטטוסים הבאים:

סה"כ פריטים שנסרקו

מספר הקבצים, רשומות האתחול הראשיות או רשומות האחול שנסרקו.

תוכל ללחוץ על החץ הנפתח כדי להציג את הפרטים הבאים:

 • האזורים במחשב שלך שנסרקו על-ידי Norton 360 Online ומספר הקבצים שנסרקים באזורים אלה.

 • מספר הקבצים המסווגים כ-Norton Trusted (ש-Norton נותן בהם אמון).

 • מספר הקבצים שלא נכללים בסריקה. קבצים אלה כבר נסרקו ולא חל בהם שום שינוי מאז הסריקה האחרונה.

סה"כ איומי אבטחה שזוהו

מספר הווירוסים, תוכניות הריגול וסיכונים נוספים שזוהו.

ניתן ללחוץ על החץ הנפתח כדי להציג את מספר הסיכונים שזוהו מכל סוג סיכון.

סה"כ איומי אבטחה שטופלו

מספר הפריטים שהטיפול בהם הצליח, אם היו כאלה.

תוכל ללחוץ על חץ הרשימה הנפתחת כדי להציג את מספר הסיכונים שטופלו מכל סוג סיכון.

סך כל סיכוני האבטחה המצריכים התערבות

מספר הסיכונים שלא טופלו.

ניתן ללחוץ על קישור זה כדי להציג מידע נוסף על פריטים אלה בחלון איומים שזוהו.

האפשרויות הבאות עומדות לרשותך:

השהיה

השהה זמנית את הסריקה.

כדי להמשיך בסריקה, עליך ללחוץ על הפעל שוב.

עצור

אפשרות זו מסיימת את הסריקה.

לחץ על כן לאישור.

באפשרותך להגדיר אפשרויות נוספות במהלך ביצוע הסריקה. האפשרויות הן:

בתום הסריקה המחשב יבצע את הפעולה הבאה

 • יישאר מופעל

  בתום הסריקה, המחשב יישאר מופעל. כברירת מחדל, אפשרות זו מסומנת.

 • יכבה

  בתום הסריקה, המחשב יכבה.

 • ייכנס למצב שינה

  בתום הסריקה, המחשב ייכנס למצב שינה. אפשרות זו מופיעה רק אם הגדרת את אפשרויות אספקת החשמל במחשב באמצעות לוח הבקרה של Windows.

 • ייכנס למצב שנת חורף

  בתום הסריקה, המחשב ייכנס למצב שנת חורף. אפשרות זו מופיעה רק אם הגדרת את אפשרויות אספקת החשמל במחשב באמצעות לוח הבקרה של Windows.

אודות החלון סיכום תוצאות

אודות החלון איתור איומים

אודות סריקת מחשב

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v55828322_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 19/04/2011