מוצרים אחרים

ערוך סריקה - תזמון סריקה

בחלון ערוך סריקה - תזמון סריקה, תוכל לתזמן את הסריקה שלך. Norton 360 Online יבצע אוטומטית את הסריקה במועד שתקבע. השתמש באפשרות שם סריקה כדי להעניק שם לסריקה שיצרת.

השתמש באפשרויות שבחלק מתי ברצונך להפעיל את הסריקה? כדי לתזמן את הסריקה. האפשרויות הן:

אל תתזמן סריקה זו

הסריקה לא תתוזמן.

בחר באפשרות זו אם אינך מעוניין ש-Norton 360 Online יבצע אוטומטית את הסריקה המותאמת אישית.

הפעל במרווחי זמן קבועים

הסריקה תבוצע במרווחי זמן קבועים.

בתיבה 'הפעל כל...', הזן מספר ולאחר מכן בחר את המרווח הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת. האפשרויות הן:

  • שעה/ות

  • יום/ימים

מדי יום

הסריקה תבוצע מדי יום בשעה שנקבעה.

בחלק שעת התחלה, בחר את שעת ההתחלה הרצויה לביצוע הסריקה.

מדי שבוע

הסריקה תבוצע כל שבוע ביום ובשעה שקבעת.

בחלק שעת התחלה, בחר את היום בשבוע ואת שעת ההתחלה לביצוע הסריקה.

מדי חודש

הסריקה תבוצע מדי חודש בתאריך ובשעה שקבעת.

בחלק שעת התחלה, בחר את שעת ההתחלה הרצויה לביצוע הסריקה. תחת בחר תאריך/ים, לחץ על תאריך בתצוגת לוח השנה כדי לבחור את היום בחודש לביצוע הסריקה. באפשרותך לבחור במספר תאריכים, כך שהסריקה תבוצע מספר פעמים בכל חודש.

תוכל להשתמש באפשרויות שבחלק הפעל סריקה כדי להגדיר משתנים נוספים של תזמון הסריקה. בנוסף, תוכל לבחור בפעולה ש-Norton 360 Online יבצע במחשב בתום הסריקה. האפשרויות הן:

הפעל רק בעת שהמחשב במצב סרק

הסריקה תבוצע רק כאשר המחשב נמצא במצב סרק.

אם הגיע מועד הסריקה, והמחשב לא במצב סרק, Norton 360 Online לא יבצע את הסריקה במועד שנקבע. הסריקה תבוצע כאשר התוכנה תזהה שהמחשב נמצא במצב סרק.

הפעל רק כאשר המחשב מחובר לחשמל

הסריקה תבוצע רק כאשר המחשב מחובר למקור חשמל חיצוני.

אם תבחר באפשרות זו, Norton 360 Online לא יבצע את הסריקה כאשר המחשב מופעל באמצעות סוללה.

מנע כניסה למצב המתנה

בחירה באפשרות זו מונעת מהמחשב להיכנס למצב שינה או שנת חורף לאחר השלמת הסריקה.

בסיום הסריקה

מציין את מצב המחשב לאחר השלמת הסריקה.

בחר את המצב שאליו יועבר המחשב עם השלמת הסריקה. האפשרויות הן:

  • יישאר מופעל

  • יכבה

  • ייכנס למצב שנת חורף

  • ייכנס למצב שינה

לדוגמה, אם הסריקה נקבעה לשעה מאוחרת בלילה, תוכל להורות ל-Norton 360 Online לכבות את המחשב לאחר השלמת הסריקה.

חלון זה לא מופיע כאשר עורכים סריקת כונן, סריקת תיקייה או סריקת קובץ המשמשת כברירת מחדל. סריקות אלה לא ניתן לתזמן.

תוכל להשתמש באפשרויות שבתחתית החלון כדי לשמור את הגדרות הסריקה או לבטלן. האפשרויות הן:

ביטול

יציאה מהחלון ללא שמירה.

אישור

שמירת הגדרות הסריקה ויציאה מהחלון.

אודות סריקות מותאמות אישית

יצירת סריקה מותאמת אישית

עריכת סריקה מותאמת אישית

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v55648271_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 01/11/2011