מוצרים אחרים

הפעלה והשבתה של האפשרות הזהר במקרה של פגיעה ביציבות

כאשר מפעילים את האפשרות הזהר במקרה של פגיעה ביציבות, Download Insight מציג בקשה לבחור בפעולה מתאימה כאשר אתה מנסה להוריד קובץ לא יציב.

בעת הגדרת האפשרות דוח מלא של Download Insight למצב לעולם לא, התכונה Download Insight מבצעת אחת מהפעולות הבאות:

  • הוא לא יציג בקשה לבחור פעולה מתאימה לשום סוג קובץ שאתה מוריד, אם האפשרות הזהר בעת פגיעה ביציבות לא מופעלת. החלון Download Insight לא יופיע בכל פעם שתנסה להפעיל קובץ כלשהו שהורד.

  • מציג בקשה לבחור פעולה מתאימה כאשר אתה מנסה להוריד קובץ לא יציב, אם האפשרות הזהר בעת פגיעה ביציבות מופעלת. Norton 360 Online מזהה קבצים לא בטוחים כאיומי אבטחה ומסיר אותם.

כברירת מחדל, האפשרות הזהר על פגיעה ביציבות מושבתת.

כדי להפעיל או להשבית את האפשרות הזהר במקרה של פגיעה ביציבות

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן, תחת אבטחת הורדות, בשורה הזהר בעת פגיעה ביציבות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להפעיל את האפשרות הזהר בעת פגיעה ביציבות, הזז את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

    • כדי להשבית את האפשרות הזהר בעת פגיעה ביציבות, הזז את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  3. לחץ החל, ואז לחץ סגור.

אודות Download Insight

הפעלה או השבתה של אבטחת הורדות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v54710131_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 07/11/2011