מוצרים אחרים

ייצוא הנתונים שלך ב-Norton Password Manager

You can export your Password Manager data for security purposes, or for manual data recovery. The exported file cannot be used to import the logins on Norton Password Manager extension.

Export your Norton Password manager data from browser

  1. Start your browser.

  2. On the top-right corner of the browser, click Norton Password Manager .

    In the pop-up that appears, click Open vault.

  3. In the Unlock your vault window, type your vault password and click Open vault.

  4. Click the Norton Password Manager extension icon and click Vault.

  5. In the Norton Password Manager window, click and click Export vault.
  6. In the Protected vault Action window, enter your vault password to export your Norton Password Manager data.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v5466274
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 07/11/2022