מוצרים אחרים

שמירת התחברויות

התחברויות נשמרות כאשר אתה מזין את פרטיהן בפעם הראשונה. באפשרותך לשמור מספר התחברויות נפרדות עבור אותו דף אינטרנט. באפשרותך גם לשמור את אותה התחברות עבור דפי אינטרנט שונים.

כאשר אתה מזין את פרטי ההתחברות שלך באתר אינטרנט כלשהו, Identity Safe מציגה את ההודעה לשמור את פרטי ההתחברות שלך באתר זה? ב- Norton Toolbar. באפשרותך להקליד שם עבור פרטי ההתחברות שלך ולבחור תיקייה שבה יישמרו הפרטים. התיקיות שאתה יוצר מופיעות ברשימה הנפתחת תיקייה שבתיבת הדו-שיח שמור פרטי התחברות באתר.

לאחר ש-Identity Safe שומרת את פרטי ההתחברות, היא תזין אותם אוטומטית בפעם הבאה שתגלוש לאתר האינטרנט.

עליך להיות מחובר אל Identity Safe כדי שתוכל לשמור ולהשתמש במילוי אוטומטי של סיסמאות. אם השדה של הסיסמה או של שם המשתמש ריק, Identity Safe לא מציגה בקשה לשמור את פרטי ההתחברות.

Identity Safe מאפשרת להציג ולמלא את פרטי ההתחברות ששמרת עבור אתר האינטרנט גם לאחר פקיעת תוקף המוצר. תוכל להשתמש בתפריט של Identity Safe ב- Norton Toolbar כדי להציג את פרטי התחברויות שמורים.

תוכל להמשיך להציג פרטי התחברויות שמורים גם לאחר שפג תוקפו של Norton 360 Online, אך לא תוכל עוד לשמור או להוסיף פרטי התחברויות חדשים.

כדי לשמור פרטי התחברות

 1. היכנס לאתר האינטרנט שפרטי ההתחברות מיועדים לו.

 2. הקלד את פרטי ההתחברות, ולאחר מכן לחץ על האפשרות או על הקישור המופיעים בדף כדי להתחבר.

 3. ב- Norton Toolbar בשורה לשמור את פרטי ההתחברות שלך באתר זה? בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך לשמור את פרטי ההתחברות, לחץ על שמור. בתיבת הדו-שיח שמור פרטי התחברות באתר, הקלד שם בתיבה שם ; בחר תיקייה שבה יישמרו פרטי ההתחברות מהרשימה הנפתחת תיקייה, ולבסוף לחץ על שמור.

  • אם אינך מעוניין לשמור את פרטי התחברות הפעם, לחץ על אל תשמור.

  • אם החלטת לא לשמור לעולם את פרטי ההתחברות, לחץ על אף פעם.

כדי לשמור התחברויות נוספות לאותו אתר אינטרנט

 1. היכנס לדף האינטרנט שפרטי ההתחברות הנוספת מיועדים לו.

  פרטי ההתחברות שלך מוזנים אוטומטית בדף האינטרנט.

 2. מחק את פרטי ההתחברות שהוזנו אוטומטית בדף האינטרנט.

 3. הקלד את פרטי ההתחברות החדשה, ולאחר מכן לחץ על האפשרות או על הקישור המופיעים בדף כדי להתחבר.

 4. ב- Norton Toolbar בשורה לשמור את פרטי ההתחברות שלך באתר זה?, לחץ על שמור.

 5. בתיבת הדו-שיח שמור פרטי התחברות באתר, הקלד שם בתיבה שם ובחר תיקייה שבה יישמרו פרטי ההתחברות.מהרשימה הנפתחת תיקייה.

 6. לחץ על שמור.

עריכת פרטי התחברות

עדכון סיסמה עבור שם משתמש

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v5466268_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/08/2011