אודות מקור החשמל

תוכל לבחור באיזה מקור חשמל ישתמש Norton 360 Online כדי לבצע את משימות Norton כאשר המחשב נמצא במצב סרק. משימות Norton הן משימות ש-Norton 360 Online מבצע ברקע כאשר המחשב במצב סרק. משימות Norton כוללות סריקה מהירה, Automatic LiveUpdate‏, Norton Community Watch‏, Norton Insight, סריקת מערכת מלאה, Insight Optimizer ו-עדכונים סדירים. Norton 360 Online צורך יותר חשמל כאשר הוא מבצע משימות Norton.

כברירת מחדל, Norton 360 Online מבצע משימות אלה רק כאשר המחשב מחובר לשקע החשמל. לדוגמה, אם אתה נמצא בשדה תעופה, והמחשב מופעל באמצעות סוללה, Norton 360 Online לא יבצע את משימות Norton. בדרך זו, חיי הסוללה נשמרים למשך זמן רב יותר. עם זאת, תוכל לבחור את מקור החשמל שבו ישתמש Norton 360 Online כדי לבצע את משימות Norton.

תוכל לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

מקור חשמל חיצוני

משימות Norton יבוצעו רק כאשר המחשב מחובר למקור חשמל חיצוני.

אם תבחר באפשרות זו, Norton 360 Online יבצע את משימות Norton כאשר המחשב במצב סרק ומחובר למקור חשמל חיצוני.

מקור חשמל חיצוני וסוללה

משימות Norton יבוצעו ללא קשר למקור החשמל שאליו מחובר המחשב.

אם תבחר באפשרות זו, Norton 360 Online יבצע את משימות Norton כאשר המחשב במצב סרק. פעולה זו תתבצע ללא תלות במקור החשמל שאליו מחובר המחשב.

קיימת אפשרות לבחור את מקור החשמל עבור כל אחת ממשימות Norton.

הגדרת תצורה של מקור החשמל

אודות משימות Norton

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v54476892_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 16/09/2011