מוצרים אחרים

סריקה חדשה - אפשרויות סריקה

בחלון סריקה חדשה - אפשרויות סריקה תוכל להתאים אישית את הגדרות הסריקה עבור כל סריקה שאתה יוצר ומתזמן. בעזרת האפשרויות השונות בחלון זה תוכל לבחור סוגים שונים של סריקות, כדי לאתר ולמנוע כל זיהום וירוסים במחשב שלך. סוגי הסריקות הם סריקת קובץ דחוס, סריקת כונני רשת ו סריקת קובצי cookie למעקב.

האפשרויות הן:

סריקת קובץ דחוס

אפשרות זו סורקת ומתקנת את הקבצים שבתוך הקבצים הדחוסים.

כברירת מחדל, האפשרות סריקת קובץ דחוס מופעלת. במקרה זה, Norton 360 Online סורק ומזהה וירוסים וסיכוני אבטחה אחרים בתוך הקבצים הדחוסים. כאשר Norton 360 Online מבצע סריקה כזאת, הוא מחלץ קובץ אחד ולאחר מכן בודק אם קיימים איומים בתוך הקובץ.

Norton 360 Online אינו סורק ומתקן קבצים דחוסים המוגנים באמצעות סיסמה.

ניתן להגדיר את תצורת האפשרויות האחרות בחלק זה רק לאחר הפעלת האפשרות סריקת קובץ דחוס. בקבוצה זו נכללות ההגדרות הבאות:

 • Intelligent Skip Scanning

  Norton 360 Online מחלץ נתונים בנפח של עד 2-GB מקובץ דחוס וסורק אותם. בדרך זו ההגדרה Intelligent Skip Scanning מונעת מהסריקה להיתקע עם קובץ דחוס אחד המכיל כמות גדולה של נתונים. לכן, Norton 360 Online סורק אתה מחשב במהירות רבה יותר.

  כברירת מחדל, האפשרות Intelligent Skip Scanning מופעלת.

  כאשר Intelligent Skip Scanning מופעלת, Norton 360 Online אינו סורק חלק מהקבצים הנפוצים מסוג שאינו מכיל הקיימים בדיסק. הקובץ הזמין בדרך כלל שאינו מכיל ש-Norton 360 Online מדלג עליו הוא .dll, .gif, .png, .jpg, .asf, .avi, .bmp, .htm, .ini, .css, .cur, .fon, .ico, .inf, .sys, .ttf, ו-.wav.

  אם קובץ מכיל מופיע בתבנית של קובץ לא מכיל, Norton 360 Online רואה בו קובץ לא מכיל ומדלג עליו בסריקה. אולם, Norton 360 Online סורק את כל הקבצים שאתה מקבל בדוא"ל, גם אם האפשרות Intelligent Skip Scanning מופעלת.

  כאשר אתה משבית את האפשרות Intelligent Skip Scanning, Norton 360 Online סורק קבצים מכל הסוגים, ללא קשר לסיומת שלהם.

 • הסר תיקיות נגועות

  כשאפשרות זו מוגדרת למצב אוטומטי, Norton 360 Online מוחק אוטומטית את התיקיות הדחוסות הנגועות מהמחשב. גם אם רק קובץ אחד בתיקייה דחוסה נגוע, Norton 360 Online מוחק את התיקייה הדחוסה בשלמותה ואת כל תוכנה.

  עם זאת, אם תגדיר אפשרות זו למצב שאל אותי, Norton 360 Online מציג הודעת התראה כשהוא מזהה תיקייה דחוסה נגועה.

סריקת כונני רשת

ניתן לסרוק את כונני הרשת המחוברים למחשב. האפשרות סריקת כונני רשת מופיעה רק עבור סריקת מערכת מלאה.

כברירת מחדל, האפשרות סריקת כונני רשת מופעלת. אם אתה משבית אפשרות זו, Norton 360 Online לא יסרוק את כונני הרשת.

סיכונים נמוכים

בעזרת אפשרות זו תוכל לנהל את הפריטים בסיכון הנמוך הנמצאים במחשב.

Norton 360 Online מסיר אוטומטית את הפריטים בסיכון הבינוני ואת הפריטים בסיכון הגבוה.

תוכל להגדיר כיצד תרצה ש-Norton 360 Online יגיב על הפריטים בסיכון נמוך.

האפשרויות הן:

 • הסר

  אפשרות זו מסירה את הפריטים בסיכון נמוך שמזוהים.

 • התעלם

  אפשרות זו מתעלמת מהפריטים בסיכון נמוך שמזוהים.

 • שאל אותי

  אפשרות זו מעניקה לך שליטה מרבית במקרה שמזוהה סיכון. אתה בוחר מה לעשות בכל שלב של תהליך המענה לסיכון.

סריקת קובצי Cookies למעקב

אפשרות זו סורקת קבצים קטנים, אשר תוכניות עלולות להכניס למחשב שלך כדי לעקוב אחר פעילותך.

קובצי cookie למעקב יכולים לדווח את אותו מידע לצד שלישי. תוכל להגדיר כיצד תרצה ש-Norton 360 Online יגיב על קובצי cookie למעקב.

האפשרויות הן:

 • הסר

  ניתן להסיר קובצי cookie למעקב באופן אוטומטי

  Norton 360 Online אינו מעביר להסגר קובצי cookie למעקב. אם אתה בוחר להסיר קובצי cookie למעקב, לא תוכל לשחזר אותם מההסגר.

 • התעלם

  אפשרות זו מתעלמת מקובצי ה-cookie למעקב שזוהו.

 • שאל אותי

  אפשרות זו מעניקה לך את השליטה המרבית על ידי כך שהיא מודיעה מתי קובצי cookie למעקב מזוהים.

תוכל לבחור להסיר את קובצי ה-cookie למעקב או להתעלם מהם. האפשרות סריקת קובצי cookie למעקב מופיעה רק עבור 'סריקת מערכת מלאה' ו'סריקה מהירה'.

מספר הליכי המשנה בסריקה ידנית

בעזרת אפשרות זו תוכל לבחור את מספר הליכי המשנה שבהם Norton 360 Online עושה שימוש בסריקה הידנית.

הליכי משנה הם קבוצות משנה של תהליך, בעלות משאבי תהליך משותפים אך ביצועיהן אינן תלויות זו בזו. הליכי משנה עוזרים בהפעלה מקבילה של תוכנית כדי לאפשר לתוכנית לפעול מהר יותר בסביבה מרובת מעבדים.

Norton 360 Online תומך בסריקת מחשב מרובת הליכי משנה. הוא משתמש במספר הליכי המשנה שאתה בוחר ברשימה הנפתחת לצורך סריקה. לדוגמה, כאשר אתה בוחר את האפשרות 8 ברשימה הנפתחת, Norton 360 Online משתמש בשמונה הליכי משנה לעיבוד הסריקה הידנית. כשאתה בוחר את האפשרות אוטומטי, Norton 360 Online משתמש בהליכי המשנה על סמך מספר ליבות המעבד הפיזיות שיש לך. Norton 360 Online משתמש במספר ליבות מעבד פיזיות הגדול פי שניים ממספר הליבות שיש לך. אם יש לך מעבד עם שתי ליבות ואתה בוחר את האפשרות אוטומטי, Norton 360 Online ישתמש לצורך סריקה בארבעה הליכי משנה. בדרך זו מופעלים הליכי המשנה בו זמנית בכל מעבד המפעיל הליך משנה לעיבוד הסריקה. כברירת מחדל, האפשרות אוטומטי מסומנת.

Norton 360 Online אינו תומך בסריקה מרובת הליכי משנה לצורך סריקה מהירה.

פרופילי ביצועי סריקה

מאפשרת להגדיר את אופן סריקת המחשב על-ידי Norton 360 Online בהתאם לחתימה הדיגיטלית ולרמת הוודאות של הקבצים. ניתן להגדיר את תצורת Norton 360 Online כך שלא יכלול בסריקה את הקבצים שיש להם חתימה דיגיטלית ידועה או רמות ודאות גבוהות. כך תוכל לבצע סריקה מצומצמת, מהירה ויעילה יותר.

ניתן להגדיר את ביצועי הסריקה בהתאם לכל אחד מהפרופילים הבאים:

 • סריקה מלאה - Norton 360 Online מבצע סריקה מלאה של המחשב.

  הסריקה המלאה כוללת סריקה של כל הקבצים שבמחשב, ללא קשר לרמת הוודאות או לחתימה הדיגיטלית שלהם.

 • אמון רגיל - Norton 360 Online אינו כולל בסריקה את הקבצים המסווגים כ-Norton Trusted (קבצים ש-Norton נותן בהם אמון).

  Norton 360 Online סורק את הקבצים שרמת הוודאות שלהם שונה מ-Norton Trusted.

 • אמון גבוה - Norton 360 Online לא כולל בסריקה את הקבצים שיש להם חתימה דיגיטלית ידועה או רמות ודאות גבוהות. Norton 360 Online אינו סורק את הקבצים שרמת הוודאות שלהם היא Norton Trusted או כאלה שסווגו ידנית כמהימנים. כמו כן לא כלולים בסריקה קבצים 'טובים', כאלה שנסרקו וסווגו כבעלי רמת ודאות גבוהה. הוא סורק את הקבצים שרמות הוודאות שלהם מסווגות בתור 'אמון גרוע', 'אמון בלתי מוכח', 'אמון גרוע מאוד' וקבצים שאין להם חתימה דיגיטלית Class 3

Norton 360 Online סורק את המחשב שלך לפי הגדרות התצורה שקבעת ב פרופילי ביצועי סריקה.

תוכל להשתמש באפשרויות שבתחתית החלון כדי לשמור את הגדרות הסריקה או לבטלן. האפשרויות הן:

ביטול

יציאה מהחלון ללא שמירה.

אישור

שמירת הגדרות הסריקה ויציאה מהחלון.

אודות סריקות מותאמות אישית

יצירת סריקה מותאמת אישית

עריכת סריקה מותאמת אישית

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v54476843_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 02/11/2011