הוסף יציאה לרשימת ההגנה

החלון הוסף יציאה לרשימת ההגנה מאפשר להוסיף יציאת דוא"ל לחלון יציאות מוגנות.

כדי להבטיח הגנה נאותה על הדוא"ל, סימנטק ממליצה לבדוק את מספרי יציאות ה-POP3 ו-SMTP שבהם משתמשת תוכנת הדוא"ל שלך. על פי רוב, ספק האינטרנט שלך (ISP) הוא זה שייתן לך את מספרי היציאות עבור תוכנת הדוא"ל שלך. אם מספרי היציאות שונים ממספרי יציאות ברירת המחדל של SMTP ו- POP3, יהיה עליך להוסיף אותם אל חלון יציאות מוגנות.

האפשרויות הן:

סוג יציאה

ציין את פרוטוקול התקשורת של הדוא"ל. האפשרויות הן:

  • POP3

    בחר באפשרות זו עם יציאת הדוא"ל היא עבור פרוטוקול POP3 נכנס.

  • SMTP

    בחר באפשרות זו עם יציאת הדוא"ל היא עבור פרוטוקול SMTP יוצא.

יציאה

הקלד את מספר היציאה של הדוא"ל.

מספר היציאה צריך להיות בין 1 ל- 65535. לא ניתן להוסיף יציאה שכבר מוכרת ל-Norton 360 Online.

ניתן להוסיף רק את מספרי היציאות שאינן משויכות לפרוטוקולים אחרים באמצעות Internet Assigned Numbers Authority ‏(IANA). היציאות הסטנדרטיות המשויכות לפרוטוקולים אחרים באמצעות IANA חסומות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של IANA.

אודות הגדרת תצורה של יציאות POP3 ו-SMTP

הוספת יציאות POP3 ו-SMTP לרשימת ה יציאות המוגנות

הסרת יציאה דוא"ל מרשימת ה יציאות המוגנות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v54476834_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 18/10/2011