מוצרים אחרים

הגדרת רמת השימוש של Norton 360 Online באינטרנט

אם אתה סבור ש-Norton 360 Online משתמש בנפח גדול מדי מרוחב הפס של חיבור האינטרנט שלך, תוכל להגביל אותו. תוכל לקבוע מדיניות עבור כל מתאם שבו Norton 360 Online משתמש כדי להתחבר לאינטרנט.

בחלון הגדרות ויסות רשת מוצגת רשימה של כל המתאמים שבהם משתמש המחשב כדי להתחבר לאינטרנט. עבור כל מתאם הנמצא בשימוש, מוצג הסטטוס שלו. מדיניות הרשת שאתה מגדיר קובעת את הנפח של רוחב הפס העומד לרשות Norton 360 Online.

כדי להגדיר את רמת השימוש של Norton 360 Online באינטרנט

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הרשת שלי.

 3. בשורה מצב פס רחב מווסת, הזז את המתג הפעלה / השבתה שמאלה למצב הפעלה.

 4. לחץ על הגדרת תצורה.

  בחלון הגדרות ויסות רשת מוצגת רשימה של כל המתאמים שבהם Norton 360 Online משתמש כדי להתחבר לאינטרנט.

 5. תחת העמודה מדיניות, לחץ על הרשימה הנפתחת שליד המתאם שעבורו ברצונך להגדיר מדיניות.

 6. בחר באחד הבאים:

  • ללא הגבלה

   מאפשר ל-Norton 360 Online להשתמש במלוא רוחב הפס הנחוץ כדי להבטיח הגנה מושלמת.

  • עדכונים קריטיים בלבד

   מאפשר ל-Norton 360 Online להתחבר לאינטרנט אך ורק לשם הורדת הגדרות וירוסים ועדכוני מוצר קריטיים.

   אם חיבור האינטרנט שלך מוגבל, תוכל לבחור באפשרות עדכונים קריטיים בלבד כדי להבטיח הגנה מפני איומי אבטחה שונים.

  • חסימת תעבורה

   מדיניות זו חוסמת את האפשרות של Norton 360 Online להתחבר לאינטרנט. אם תבחר במדיניות זו, Norton 360 Online לא יוכל לקבל הגדרות וירוסים ועדכוני תוכנה קריטיים, מה שעלול לחשוף את המחשב שלך להתקפות של וירוסים או סיכוני אבטחה אחרים.

 7. לחץ על החל, ואז לחץ על אישור.

 8. בחלון ההגדרות הרשת שלי לחץ על סגור.

אודות מצב פס רחב מווסת

הפעלה והשבתה של 'מצב פס רחב מווסת'

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v54476820_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011