מוצרים אחרים

הפעלה והשבתה של 'מצב פס רחב מווסת'

באפשרותך להגדיר כללי מדיניות שיגבילו את השימוש שעושה Norton 360 Online באינטרנט. אם אינך מעוניין להגביל את השימוש באינטרנט של Norton 360 Online, תוכל להשבית את מצב פס רחב מווסת.

אם אתה סבור ש-Norton 360 Online משתמש בנפח גדול מדי מהחיבור שלך לאינטרנט, תוכל להפעיל את מצב פס רחב מווסת. לאחר שהפעלת מצב זה, תוכל להגדיר כללי מדיניות שיגבילו את השימוש שעושה Norton 360 Online באינטרנט. Norton 360 Online מתחבר לאינטרנט בהתאם למדיניות שהגדרת בחלון הגדרות ויסות רשת. כברירת מחדל, מצב פס רחב מווסת מופעל.

כדי להשבית את 'מצב פס רחב מווסת'

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הרשת שלי.

  3. בשורה מצב פס רחב מווסת, הזז את המתג הפעלה / השבתה ימינה למצב השבתה.

  4. לחץ על החל.

  5. לחץ על סגור.

כדי להפעיל את 'מצב פס רחב מווסת'

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הרשת שלי.

  3. בשורה מצב פס רחב מווסת, הזז את המתג הפעלה / השבתה שמאלה למצב הפעלה.

  4. לחץ על החל.

  5. לחץ על סגור.

אודות מצב פס רחב מווסת

הגדרת רמת השימוש של Norton 360 Online באינטרנט

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v54476814_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 26/08/2011