הוספת יציאות POP3 ו-SMTP לרשימת ה יציאות המוגנות

Norton 360 Online תומך בכל תוכניות הדוא"ל המבוססות על פרוטוקולי התקשורת POP3 או SMTP, באמצעות הגדרות ברירת מחדל של יציאות. עם סאת, כאשר תצורת תוכנת הדוא"ל שלך אינה מוגדרת עם יציאות ברירת המחדל, תוכל להגדיר אוטומטית את תצורת Norton 360 Online כדי להגן אל יציאות POP3 ו-SMTP שבהן משתמשת התוכנה שברשותך.

כדי להבטיח הגנה על הדוא"ל, יש להגן על מספרי היציאות מסוג POP3 ו-SMTP. אם מספרי היציאות מסוג POP3 ו-SMTP אינן יציאות ברירת המחדל, סימנטק ממליצה להוסיף את מספרי היציאות הללו בחלון יציאות מוגנות.

כדי להוסיף יציאות POP3 ו-SMTP לרשימת ה יציאות המוגנות

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי דואר זבל.

 3. בכרטיסייה מסנן, בשורה יציאות מוגנות, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון יציאות מוגנות, לחץ על הוסף.

 5. בחלון הוסף יציאה לרשימת ההגנה ברשימה הנפתחת סוג יציאה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף יציאה לדוא"ל נכנס, לחץ על POP3.

  • כדי להוסיף יציאה לדוא"ל יוצא, לחץ על SMTP.

 6. בתיבה יציאה, הקלד את מספר היציאה הרצוי.

  מספר היציאה צריך להיות בין 1 ל- 65535.

 7. לחץ על אישור.

 8. בחלון יציאות מוגנות, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

אודות הגדרת תצורה של יציאות POP3 ו-SMTP

הסרת יציאה דוא"ל מרשימת ה יציאות המוגנות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v54476805_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011