הגדרת תצורה של מקור החשמל

תוכל לבחור באיזה מקור חשמל ישתמש Norton 360 Online כדי לבצע את משימות Norton כאשר המחשב נמצא במצב סרק. משימות Norton הן משימות ש-Norton 360 Online מבצע ברקע כאשר המחשב במצב סרק.

כברירת מחדל, Norton 360 Online מבצע משימות אלה רק כאשר המחשב מחובר לשקע החשמל. קיימת אפשרות לבחור את מקור החשמל עבור כל אחת ממשימות Norton.

כדי להגדיר את התצורה של מקור החשמל

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על ביצועים.

 2. בחלון ביצועים, בחלונית הימנית, לחץ על משימות Norton.

 3. בחלון משימות Norton בעמודה מקור חשמל, לחץ על הקישור הגדר תצורה עבור משימת Norton הרלוונטית.

 4. בחלון מקור חשמל, בצע באחת האפשרויות הבאות:

  • מקור חשמל חיצוני

   משימת Norton תבוצע רק כאשר המחשב מחובר למקור חשמל חיצוני.

  • מקור חשמל חיצוני וסוללה

   משימת Norton תבוצע ללא קשר למקור החשמל שאליו מחובר המחשב.

   אם תבחר באפשרות זו, Norton 360 Online יבצע את משימת Norton כאשר המחשב במצב סרק. פעולה זו תתבצע ללא תלות במקור החשמל שאליו מחובר המחשב.

 5. לחץ על אישור.

 6. בחלון הגדרות Norton, לחץ על סגור.

אודות מקור החשמל

אודות משימות Norton

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v54476738_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 01/04/2011