מוצרים אחרים

אודות אי הכללה של חתימות

Norton 360 Online מאפשר לך לבחור סיכוני אבטחה מסוימים, כדי לא לכלול אותם בסריקות של Norton 360 Online. מומלץ לא לכלול סיכון בסריקות של Norton 360 Online רק אם יש לך צורך מיוחד לעשות זאת. למשל, ייתכן שתוכנית מסוימת מסתמכת לצורך פעולתה על תוכנית המזוהה כסיכון אבטחה, ובכל זאת תעדיף לשמור את התוכנית ולא למחוק אותה מהמחשב. ייתכן שגם תעדיף לא לקבל התראה על התוכנית בסריקות שיתבצעו בעתיד.

כאשר סיכון אבטחה מוכר לא נכלל בסריקות של Norton 360 Online, הדבר עלול לפגוע ברמת האבטחה של המחשב. בכל מקרה, מומלץ לא לכלול פריטים בסריקות, רק כאשר אתה בטוח שהם לא נגועים.

כדי לא לכלול סיכון אבטחה בסריקות, עליך להוסיפו לחלון אי הכללה של חתימות. חלון אי הכללה של חתימות כולל רשימה של כל סיכוני האבטחה שלא נכללים בסריקות של Norton 360 Online. עבור כל סיכון אבטחה, באפשרותך להציג מידע מפורט ופרטים על ההשפשעה של סיכון זה אל המחשב.

כדי להוסיף סיכוני אבטחה לחלון אי הכללה של חתימות, עבור לחלון הראשי של Norton 360 Online ולאחר מכן לחץ על הגדרות > אנטי-וירוס > סריקות וסיכונים > אי הכללות /סיכונים נמוכים > חתימות שאין לכלול בשום זיהוי > הגדר תצורה.

הוספת פריטים לחלון אי הכללה של חתימות

אודות הגנת SONAR

השבתה או הפעלה של הגנת SONAR

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v54298595_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 23/08/2011