מוצרים אחרים

הצגת פרטים אודות תכונות הגנה

בחלון הראשי של Norton 360 Online, תוכל לראות תקציר של כל אחת מארבע תכונות ההגנה של Norton 360 Online. באפשרותך להציג פרטים נוספים אודות כל תכונת הגנה.

להצגת פרטים עבור תכונת הגנה

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על תכונת הגנה, ולאחר מכן לחץ על הצג פרטים.

    בחלון שמופיע, תוכל לעיין בפרטים הבאים:

    • המצב הנוכחי של תכונת ההגנה.

    • רשימת הבדיקות אשר התכונה מבצעת והתוצאות של כל בדיקה. בחלק מהמקרים, תוצאות הבדיקה עשויות לכלול קישור אשר מספק מידע נוסף.

    • רשימת פעולות שבאפשרותך לבצע.

  2. לאחר העיון בפרטים, לחץ על סגור.

אודות החלון הראשי של ‎Norton 360 Online‎

תגובה נדרשת בעת הצגת מחווני סטאטוס שונים

אודות תפריט הקיצור של Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v5317325_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011