מוצרים אחרים

אודות הסטאטוס של Norton 360 Online

Norton 360 Online מציג את הסטאטוס של אבטחת המחשב בראש החלון הראשי. על סמך סטאטוס האבטחה של המחשב, Norton 360 Online מציג את סטאטוס המערכת כ- מוגן, זהירות, או בסיכון.

מחוון סטאטוס המערכת מציג את הסטאטוסים הבאים:

מוגן

מציין שהמחשב מוגן מפני איומים, סיכונים ונזק אפשרי.

Attention (זהירות)

מציין שהמחשב מצריך את תשומת לבך.

בחלק התחתון של החלון הראשי ב-Norton 360 Online, לחץ על Fix Now (תקן עכשיו) כדי לטפל באיומי האבטחה שנתגלו במחשב.

At Risk (בסיכון)

מציין שהמחשב נמצא בסיכון.

בחלק התחתון של החלון הראשי ב-Norton 360 Online, לחץ על Fix Now (תקן עכשיו) כדי לטפל באיומי האבטחה שנתגלו במחשב.

Norton 360 Online מציג סטאטוס אבטחה נפרד עבור כל רכיב הגנה, כגון 'אבטחת המחשב', 'הגנת הזהות, 'גיבוי' ו'כוונון המחשב'. על סמך סטאטוס האבטחה של הרכיבים השונים במחשב, מסומנים אזורי הסטאטוס של ארבעת הקטגוריות כ- Protected (מוגן), Attention (זהירות), או At Risk (בסיכון).

כאשר סטאטוס המערכת או הסטאטוסים של קטגוריות ההגנה מסומנים כ- At Risk (בסיכון) או Attention (זהירות), בחלק התחתון של החלון הראשי ב-Norton 360 Online, לחץ על Fix Now (תקן עכשיו) כדי לטפל באיומי האבטחה שנתגלו במחשב.

תגובה נדרשת בעת הצגת מחווני סטאטוס שונים

אודות החלון הראשי של ‎Norton 360 Online‎

הצגת פרטים אודות תכונות הגנה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v5317320_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011