האתר מאושר

סימנטק בדקה את אתר האינטרנט שבו אתה נמצא וקבעה כי הוא שייך לחברה המיוצגת בו. תוכל לגלוש בבטחה באתר זה ולספק פרטים אישיים או חסיים כנדרש.

ניתן לקבל מידע נוסף על אתר אינטרנט באמצעות האפשרות דוח מלא. ניתן להשתמש בקישור זה גם כדי לשלוח משוב על אתר אינטרנט זה ולקרוא ביקורות משתמשים ששלחו לקוחות Norton אחרים.

האפשרות דוח מלא מופיעה רק כאשר אתה מפעיל את התכונה Norton Safe Web.

Norton Safe Web

השבתת או הפעלה של Norton Safe Web

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v5314273_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 09/03/2011