מוצרים אחרים

Norton 360 Onlineהגדרות

החלק הגדרות מפורטות בחלון הגדרות מאפשר לך לשנות הגדרות הגנה והגדרות רשת. ניתן גם להתאים אישית תזמונים של סריקות אבטחה וגיבויים.

בחלק הגדרות מפורטות שבחלון הגדרות ניתן לקבוע את ההגדרות הבאות:

אנטי-וירוס

אפשרות זו מציינת כיצד Norton 360 Online מטפל בסוגים שונים של וירוסים, תוכנות ריגול ואיומים אחרים.

תוכל לקבוע אם הודעות דוא"ל נכנסות ייבדקו ואם מסרים מיידיים ייסרקו. תוכל גם לציין אילו קבצים וחתימות לא ייכללו בסריקות וכיצד ברצונך לטפל באיומים ברמת סיכון נמוכה. בנוסף, תוכל להגדיר 'הגנה בזמן אמת', 'הגנה מפני תוכנות ריגול' ו-LiveUpdate.

חומת אש

ציין בפירוט כיצד ברצונך לטפל בתקשורת נכנסת ויוצאת במחשב שלך.

תוכל לציין כללי תעבורה וכללים עבור תוכניות מסוימות. תוכל גם לציין כיצד ברצונך ש-Norton 360 Online יטפל בניסיונות חדירה ובהגנה על דפדפן האינטרנט.

אנטי דואר זבל

הגן על לקוח הדוא"ל שלך מפני תוכן מקוון בלתי רצוי.

תוכל להגדיר את התכונה Norton AntiSpam ולקבוע באיזה לקוחות דוא"ל לשלב אותה וכיצד ברצונך לטפל בדוא"ל הנסרק בלקוחות אלה. תוכל לציין אם ברצונך שהתכונה Norton AntiSpam תבדוק את שרתי Symantec כדי לסנן את הודעות דואר הזבל אשר המסננים המקומיים מסווגים כחוקיים.

הרשת שלי

הצג את כל ההתקנים הזמינים ברשת שלך וציין את רמת האמון של ההתקנים המחוברים לרשת.

תוכל גם להציג או להסתיר את החלון סקירת אבטחת רשת בעת האתחול ולהגדיר את יציאת התקשורת שמוצרי Norton ישתמשו בה לצורך תקשורת זה עם זה. כמו כן, תוכל למחוק לצמיתות את מפת אבטחת הרשת.

בקרת הורים

בעזרת אפשרות זו תוכל להוריד ולהתקין את Norton Safety Minder ולהגדיר את Norton Online Family.

Norton Online Family הוא יישום בקרת הורים, המספק שיטה חכמה להגנה על ילדיך כאשר הם גולשים באינטרנט. Norton Safety Minder הוא יישום שיש להתקינו בכל מחשב שהילד שלך מפעיל כדי לפקח על פעילותו באינטרנט. תוכל להשתמש בקישור בקרת הורים כדי לבקר בדף האינטרנט של Norton Online Family ולהוריד את Norton Safety Minder. לחץ על הורד את Norton Safety Minder כדי להוריד את Norton Safety Minder. כדי להשלים את ההתקנה, פעל על-פי ההוראות המופיעות במסך.

אם כבר התקנת את Norton Safety Minder, תוכל ללחוץ על בקרת הורים כדי לפתוח את חלון ההגדרות בקרת הורים.

הגנת זהות

הגדר את Identity Safe כדי לאבטח את הזהויות ונתוני העסקאות המקוונות שלך.

תוכל גם להגדיר אפשרויות גלישה בטוחה.

תזמון משימות

ציין מתי ובאיזו תדירות Norton 360 Online יבדוק את המחשב לגילוי וירוסים וסיכונים אחרים.

הגדרות מנהלתיות

השתמש באפשרויות שבחלון זה כדי להגדיר את אבטחת המוצר שלך.

תוכל לקבוע את הגדרות ה-Proxy ב-Norton 360 Online. תוכל גם להגדיר את האפשרויות 'ממטב זמן סרק', 'ניטור ביצועים', ו'מצב חיסכון בצריכת חשמל'. בנוסף, תוכל להגדיר את תצורת האפשרויות 'מצב שקט', משך 'זמן סרק מוקצב', משך 'עיכוב אוטומטי של משימות', Norton Community Watch ו'ניקוי Firefox'.

הגדרות גיבוי

תזמן גיבוי קבצים ותיקיות חשובים וקבע אילו פריטים לגבות, היכן ומתי.

תוכל גם להשבית או להפעיל אפשרויות כגון הצגת סמלי מצב גיבוי, ‏ Norton Backup Drive, תפריט הקשר, ו דף מאפיינים.

החלק פקדים מהירים בחלון הגדרות מאפשר לך להפעיל או להשבית את השירותים הבאים:

מצב שקט

הפעלה או השבתה של מצב שקט.

תוכל להפעיל את התכונה 'מצב שקט' לפרקי זמן של שעה אחת, שעתיים, ארבע שעות, שש שעות או יום אחד.

גלישה בטוחה

הפעלה או השבתה של התכונות 'מניעת דיוג' ו-Norton Safe Web.

בעת הפעלת התכונה גלישה בטוחה, היא מגנה על המחשב בעת גלישה באינטרנט באמצעות Internet Explorer או Firefox.

Identity Safe

הפעלה או השבתה של Identity Safe.

בעת השבתת Identity Safe, ‏Norton 360 Online אינו מאפשר לך לנהל פרטי התחברויות, כרטיסים והערות.

גיבוי

הפעלה או השבתה של התכונה גיבוי.

בעת הפעלת התכונה גיבוי, המחשב מתחיל לבצע גיבויים בהתאם להגדרות שקבעת.

הצגת סמלי מצב גיבוי

הפעלה או השבתה של הצגת סמלי מצב גיבוי על סמל הקובץ.

סמלים המוצגים על גבי סמל הקובץ מציגים את מצב הגיבוי של הקבצים.

Automatic LiveUpdate

הפעלה או השבתה של העדכונים האוטומטיים המגנים על המחשב מפני איומים חדשים ואיומים לא מוכרים.

חומת אש חכמה

הפעלה והשבתה של התכונה חומת אש חכמה.

בעת הפעלת חומת אש חכמה, היא עוקבת אחרי חילופי התקשורת בין המחשב שלך לבין מחשבים אחרים באינטרנט. היא גם מגינה על המחשב שלך מפני בעיות אבטחה כלליות.

Norton Tamper Protection

השבתה והפעלה של התכונה Norton Tamper Protection עבור Norton 360 Online.

בעת הפעלת התכונה Norton Tamper Protection, היא מגינה על Norton 360 Online מפני ביצוע שינויים באמצעות גישה בלתי מורשית.

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

אודות החלון הראשי של ‎Norton 360 Online‎

אודות הגדרות אנטי-וירוס

אודות הגדרות הגנת זהות

אודות הגדרות חומת אש

אודות ההגדרות של Norton AntiSpam

אודות הגדרות גיבוי

אודות הגדרות מנהלתיות

אודות Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v5312602_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011