התקן את Norton מספק השירות שלך.

ניתן להתקין מוצרי Norton מסוימים שמגיעים מספקי שירות במספר מחשבים בו-זמנית. ניתן גם לרכוש רישיונות נוספים לפי הצורך או להעביר רישיון ממחשב אחד למחשב אחר.

אם קיבלת את מוצר Norton מ-Comcast, קרא את הורד והתקן את הגרסה האחרונה של Norton Security Suite.

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

האם המידע היה מועיל?

זיהוי מסמך: v52746884_EndUserProfile_he_il
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 14/02/2018