מוצרים אחרים

צפייה בפריטים בחלון היסטוריית אבטחה

'היסטוריית האבטחה' מספקת תיעוד של כל הפעולות ש-Norton 360 Online ביצע במחשב שלך.

תוכל להציג פרטים של הפעילויות הבאות:

 • היסטוריית התראות אבטחה והודעות על אירועים

 • תוצאות של סריקות שונות

 • נתונים ששלחת לאתר האינטרנט Symantec Security Response

 • פריטים בהסגר

 • פרטים על פעילות חומת האש של Norton 360 Online

 • פרטים על פעולות כוונון מחשב של Norton 360 Online

 • פרטים על פעולות גיבוי ושחזור של Norton 360 Online

 • משימות אבטחה ש-Norton 360 Online ביצע ברקע

בהתאם לאופי התפקוד שלהם, מופיעות כל הקטגוריות של היסטוריית האבטחה תחת הקבוצות הבאות ברשימה הנפתחת הצג :

 • כל הפעילות

 • הגנה וביצועים

 • שגיאות ופריטים שנשלחו

 • כוונון מחשב

 • מידע

הפריטים הקשורים לתכונות השונות של המוצר מופיעים תחת הקטגוריות הרלוונטיות בחלון היסטוריית אבטחה לדוגמה, פריטי האבטחה הקשורים לתכונת ה'הסגר' מופיעים תחת הקטגוריה הסגר בחלון היסטוריית אבטחה. בנוסף, החלון היסטוריית אבטחה מציג מידע על כל פריט בחלונית פרטים.

כדי להציג פריטים בחלון 'היסטוריית אבטחה'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על משימות.

 2. בחלון משימות, בקטע משימות כלליות, לחץ על בדוק היסטוריית אבטחה.

 3. בחלון היסטוריית אבטחה, ברשימה הנפתחת הצג, בחר את קטגוריית הפריטים שברצונך להציג. האפשרויות הן:

  היסטוריה אחרונה

  תצוגת היסטוריה אחרונה בחלון היסטוריית אבטחה מציג את ההתראות שקיבלת במהלך שבעת הימים האחרונים. הוא מציג פרטים היסטוריים על אירועי אבטחה מסוימים שאירעו לאחרונה.

  היסטוריה מלאה

  התצוגה היסטוריה מלאה בחלון היסטוריית אבטחה מציגה את כל היסטוריית האבטחה.

  תוצאות סריקות

  באפשרותך לסרוק את המחשב כדי לבדוק אם הוא נגוע בווירוסים, תוכנות ריגול, תוכנות זדוניות או סיכוני אבטחה אחרים.

  התצוגה תוצאות סריקות בחלון היסטוריית אבטחה מציגה פרטים על סריקות האבטחה שבוצעו במחשב.

  סיכוני אבטחה שטופלו

  סיכוני אבטחה כוללים תוכניות חשודות שעלולות לפגוע באבטחת המחשב.

  התצוגה איומי אבטחה שטופלו בחלון היסטוריית אבטחה מציגה רשימה של סיכוני אבטחה ש-Norton 360 Online זיהה ותיקן, העביר להסגר או הסיר. הפריטים שהועברו להסגר מופיעים בתצוגה הסגר. תוכל גם להציג את הפריטים הנמצאים בהסגר בתצוגה הסגר.

  סיכוני אבטחה שהטיפול בהם לא הצליח

  סיכוני אבטחה כוללים תוכניות חשודות שעלולות לפגוע באבטחת המחשב.

  התצוגה סיכוני אבטחה שהטיפול בהם לא הצליח בחלון היסטוריית אבטחה מציגה רשימה של סיכוני אבטחה ש-Norton 360 Online לא הצליח לתקן, להעביר להסגר או להסיר.

  איומים מסוימים דורשים אתחול של המערכת. ניתן לנקות יומני רישום של איומים כאלה רק לאחר אתחול המערכת.

  הסגר

  ההסגר הוא מיקום בטוח במחשב שבו ניתן לבודד פריטים חשודים או מסוכנים עד אשר תחליט מה ברצונך לעשות איתם.

  התצוגה הסגר בחלון היסטוריית אבטחה כוללת את כל סיכוני האבטחה שהועברו להסגר.

  פעילות SONAR

  Symantec Online Network for Advanced Response ‏(SONAR, הרשת המקוונת של סימנטק לתגובה מתקדמת), מזהה איומים חדשים על בסיס אופן הפעולה החשוד של יישומים. SONAR מזהה קוד תכנות זדוני ומגנה על המחשב שלך מפניו, אפילו עוד לפני שהגדרות הווירוסים נשלחות אליך באמצעות LiveUpdate.

  התצוגה פעילות SONAR בחלון היסטוריית אבטחה כוללת פרטים על סיכוני האבטחה שזוהו על-ידי SONAR. בנוסף, קטגוריה זו מציגה כל פעילות שגורמת לשינוי התצורה או ההגדרות של המחשב שלך.

  האפשרות פרטים נוספים בקטגוריה זו מספקת מידע על המשאבים המושפעים על-ידי פעילות זו.

  חומת אש - רשת וחיבורים

  חומת האש מנטרת את התקשורת בין המחשב שלך לבין מחשבים אחרים באינטרנט.

  הקטגוריה חומת - רשת וחיבורים בחלון היסטוריית אבטחה מציגה מידע על הרשתות שאליהן מתחבר המחשב שלך. היא גם מציגה את הפעולות שנקטת כדי לסווג רשתות ומחשבים מסוימים כאמינים או מוגבלים.

  בקטגוריה זו מוצגת גם היסטוריה של כל חיבורי הרשת מסוג TCP/IP שהתנהלו עם המחשב שלך. התיעוד של חיבורי הרשת מתבצע עם סגירת החיבור.

  החלון היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים בקטגוריה זו מאפשר לך לשנות את הגדרות האמון או ההגבלה של מחשבים ורשתות.

  חומת אש - פעילויות

  חומת האש מנטרת את התקשורת בין המחשב שלך לבין מחשבים אחרים באינטרנט. חומת האש מתבססת על כללים לצורך פיקוח על גישת האינטרנט אל המחשב וממנו.

  התצוגה חומת אש - פעילויות בחלון היסטוריית אבטחה מציגה את הכללים שנוצרו על-ידי חומת האש. בתצוגה זו מופיעים גם הכללים שאתה יצרת.

  בחלון היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים בקטגוריה זו מציג את כללי התוכניות שנוצרו. הוא גם מאפשר לך להתיר כלל של תוכנית שנחסמה.

  מניעת חדירה

  התכונה 'מניעת חדירה' סורקת את תעבורת הרשת הנכנסת אל המחשב ויוצאת ממנו במטרה לאתר איומים מוכרים.

  התצוגה מניעת חדירה בחלון היסטוריית אבטחה מציגה פרטים על פעילויות אחרונות של 'מניעת חדירה'.

  החלון היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים בקטגוריה זו מאפשר לך להחליט אם תוצג לך הודעה כאשר התכונה 'מניעת חדירה' מזהה חתימה של מניעת חדירה.

  Download Insight

  הרכיב Download Insight מטפל בקובצי ההפעלה שאתה מוריד, ומנתח את רמת המוניטין של כל קובץ. Download Insight מציג הודעה על התוצאות של עיבוד הקבצים בהתאם להגדרות החלות עליו.

  התצוגה Download Insight בחלון היסטוריית אבטחה מציגה פרטים על כל האירועים הקשורים לרכיב Download Insight. תצוגה זו כוללת גם פרטים על הפעולות שאתה מבצע על בסיס נתוני המוניטין של האירועים.

  AntiSpam

  הרכיב Norton AntiSpam מגן על המחשב מפני חשיפה לדואר בלתי רצוי.

  התצוגה AntiSpam בחלון היסטוריית אבטחה מציגה פרטים על הודעות דוא"ל שטופלו על-ידי AntiSpam.

  זהות

  התכונות השונות של Identity Safe מאפשרות לך לנהל זהויות וכוללות אפשרויות הגנה נוספות בעת ביצוע עסקאות מקוונות.

  התצוגה זהות בחלון היסטוריית אבטחה מציגה את ההגדרות של 'מניעת דיוג' ש-Norton 360 Online מוריד כאשר אתה מפעיל את LiveUpdate על מנת להוריד את הגדרות הווירוסים האחרונות.

  Norton Product Tamper Protection

  התכונה Norton Product Tamper Protection מאפשרת להגן על מוצר Norton שברשותך מפני כל התקפה או שינוי על-ידי יישומים לא ידועים, חשודים או זדוניים.

  התצוגה Norton Product Tamper Protection בחלון היסטוריית אבטחה כוללת פרטים על ניסיונות לא מורשים להכניס שינויים בתהליכים של סימנטק. הרשימה כוללת גם את המשימות שמוצר סימנטק שלך חוסם.

  התראת ביצועים

  התראות ביצועים מאפשרות לך לקבל מידע, לנטר ולנתח את ההשפעה שיש לפעולות המערכת על המחשב שלך.

  התצוגה התראת ביצועים בחלון היסטוריית אבטחה מציגה פרטים על ההשפעה של התהליכים הפועלים במחשב. פרטים אלה כוללים את שם התהליך, את המשאבים שהוא מנצל, את שיעור ניצול המשאבים ואת ההשפעה הכללית של התהליך על המחשב. בנוסף, הרשימה כוללת גם יומני רישום של התראות ביצועים ושל תוכניות שהחלטת לא לכלול בהתראות הביצועים.

  ויסות רשת

  מצב רוחב פס מווסת מאפשר לך לקבוע כללי מדיניות ולהגביל את השימוש באינטרנט של Norton 360 Online. תוכל להגדיר את נפח רוחב הפס של הרשת שבו יכול Norton 360 Online להשתמש.

  התצוגה 'ויסות רשת' בחלון 'היסטוריית אבטחה' כולל פרטים על הפעולות שביצעת כדי להגביל את השימוש באינטרנט של Norton 360 Online.

  גיבוי

  התצוגה גיבוי מציגה רשימה של פעילויות הגיבוי והשחזור שביצעת.

  אתרי אינטרנט שדווחו לסימנטק

  במקרים מסוימים, ייתכן שהחלטת לשלוח דפי אינטרנט מסוימים לבדיקה בסימנטק.

  התצוגה אתרים שדווחו לסימנטק בחלון היסטוריית אבטחה כוללת את כל דפי האינטרנט שעליהם דיווחת לסימנטק, לצורך בדיקת אמינותם.

  שגיאות דוא"ל

  שגיאת דוא"ל כוללות כל בעיה המתרחשת כאשר Norton 360 Online מנסה לשלוח, להוריד או לסרוק הודעת דוא"ל שאתה שולח או מקבל.

  התצוגה שגיאת דוא"ל בחלון 'היסטוריית אבטחה' כוללת פרטים על התראות 'שגיאת דוא"ל' שהוצגו לך. הפרטים כוללים את קוד השגיאה ואת הודעת השגיאה. תצוגה זו כוללת גם מידע על הנושא, כתובת השולח וכתובת הנמען בהודעה שאליה מתייחסת ההתראה.

  Norton Community Watch

  התכונה Norton Community Watch מאפשרת לך לשלוח כל פריט או יישום חשוד לסימנטק לצורך בדיקתו. סימנטק בודקת את הנתונים הנשלחים אליה במטרה לאתר איומים חדשים ולא מוכרים.

  התצוגה Norton Community Watch בחלון היסטוריית אבטחה כוללת רשימה של כל הקבצים ששלחת לסימנטק לבדיקה. ברשימה מופיעים גם קבצים הנמצאים בשלבים שונים של תהליך הבדיקה.

  ניקוי הרישום

  הרישום של Windows עשוי לכלול ערכים המתייחסים לקבצים שאינם קיימים עוד. פריטי רישום שכאלה עלולים לפגוע בביצועי המחשב. הרכיב 'ניקוי רישום' סורק את המחשב ומנקה ערכי רישום "שבורים" שהוא מוצא.

  התצוגה ניקוי רישום בחלון היסטוריית אבטחה כוללת רשימה של פעילויות ניקוי הרישום שבוצעו במחשב.

  ניקוי קבצים

  התכונה 'ניקוי קבצים' מסירה קבצים זמניים לא רצויים, לרבות קבצים זמניים של דפדפני אינטרנט, מילות חיפוש באינטרנט וקבצים זמניים אחרים.

  התצוגה ניקוי קבצים בחלון היסטוריית אבטחה כוללת רשימה של פעילויות ניקוי קבצים שבוצעו במחשב.

  מיטוב הדיסק

  מיטוב כוננים הוא תהליך שבו מתבצע ייעול של המיקומים הפיזיים של קבצים בכוננים השונים. קבצים ומטא-נתונים עוברים סידור מחדש במטרה לשפר את זמן הגישה לנתונים.

  התצוגה 'מיטוב הדיסק' בחלון היסטוריית אבטחה מציגה רשימה של פעילויות מיטוב הדיסק שבוצעו במחשב.

  מצב שקט

  'מצב שקט' מונע הצגה של הודעות שונות ומשהה זמנית את רוב המשימות המתבצעות ברקע.

  התצוגה מצב שקט בחלון היסטוריית אבטחה מציגה סיכום של כל הפעמים שבהן הופעל 'מצב שקט'.

  הסיכום כולל את המידע הבא:

  • סוג המצב השקט, כמו 'מצב שקט' (Silent Mode) או 'מצב שקט' (Quiet Mode)

  • סוג התוכנית שמפעילה את 'מצב שקט', כמו צריבת דיסק או הקלטה מהטלוויזיה

  • שם תוכנית שצוינה על-ידי המשתמש שמפעילה את 'מצב שקט'

  • סטטוס ההפעלה של 'מצב שקט' (מופעל או מושבת)

  LiveUpdate

  הרכיב LiveUpdate מקבל את העדכונים האחרונים של הגדרות הווירוסים ושל התוכניות עבור כל מוצרי סימנטק שמותקנים במחשב. עדכונים אלה מגנים על המחשב מפני איומים שהתגלו לאחרונה.

  התצוגה LiveUpdate בחלון היסטוריית אבטחה כוללת פרטים על פעילויות LiveUpdate שהתבצעו במחשב. פרטים אלה כוללים את רמת החומרה, את הסטאטוס ואת משך הזמן של הפעלות LiveUpdate במחשב.

 4. לחץ על אחת השורות כדי להציג מידע מפורט על הפריט.

  אם ברצונך להציג מידע נוסף על פריט, לחץ על האפשרות פרטים נוספים בחלונית פרטים או לחץ לחיצה כפולה על שורה מסוימת. באפשרותך להציג פרטים מתקדמים על הפריט בחלון היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים, ולנקוט פעולה לפי הצורך. בחלק מהקטגוריות, האפשרות פרטים נוספים פותחת את החלון מידע מפורט על קובץ שבו מוצגים הפרטים של אירוע היסטוריית האבטחה שנבחר. כדי לבחור בפעולה ש-Norton 360 Online יבצע בכל אחת מהקטגוריות לעיל, עליך להשתמש בקישור אפשרויות בחלון היסטוריית אבטחה. עבור פריטים מסוימים, הקישור אפשרויות זמין גם בחלון מידע מפורט על קובץ.

אודות החלון 'היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים'

חיפוש ב-'היסטוריית האבטחה'

ניהול פריטים הנמצאים בהסגר

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v5187720_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 07/11/2011