מוצרים אחרים

הפעלה אוטומטית והשבתה אוטומטית של 'מצב שקט'

תוכל להפעיל ידנית את 'מצב שקט' למשך זמן מוגדר, לפני שתבצע משימה חשובה כלשהי במחשב. תוכל להפעיל את התכונה 'מצב שקט' לפרקי זמן של שעה אחת, שעתיים, ארבע שעות, שש שעות או יום אחד. הסמל של Norton 360 Online מציג את מצב ההפעלה של 'מצב שקט' באזור ההודעה בקצה השמאלי של סרגל המשימות. Norton 360 Online יודיע לך לאחר השבתת התכונה 'מצב שקט'. לאחר השבתת 'מצב שקט', Norton 360 Online מציג גם התראות במקרה שזיהה פעילויות אבטחה שאירעו במהלך הפעלה של 'מצב שקט'.

תוכל להפעיל או להשבית את 'מצב שקט' מתוך החלון הגדרות מנהלתיות, פקדים מהירים בחלון הגדרות או החלון משימות Norton. ניתן להפעיל או להשבית את 'מצב שקט' באמצעות הסמל של Norton 360 Online באזור ההודעה.

כדי להפעיל את 'מצב שקט' מתוך החלון הגדרות מנהלתיות

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות שונות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

 3. ב הגדרות מצב שקט, בשורה מצב שקט, סובב את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

 4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

 5. בתיבת דו-שיח הפעל את מצב שקט, ברשימה הנפתחת בחר את משך הזמן, בחר לאיזה משך זמן תרצה להפעיל את 'מצב שקט' ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על סגור.

כדי להשבית את 'מצב שקט' מתוך החלון הגדרות מנהלתיות

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות שונות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

 3. ב הגדרות מצב שקט, בשורה מצב שקט, סובב את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

 4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

 5. לחץ על סגור.

כדי להפעיל את 'מצב שקט' מתוך החלון משימות Norton

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על ביצועים.

 2. בחלון משימות, לחץ על משימות Norton.

 3. בחלון משימות Norton, תחת מצב שקט, סובב את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

 4. בתיבת הדו-שיח הפעל את מצב שקט, ברשימה הנפתחת בחר את משך הזמן, בחר לאיזה משך זמן תרצה להפעיל את 'מצב שקט' ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לחץ על סגור בחלון משימות Norton.

כדי להשבית את 'מצב שקט' מתוך החלון משימות Norton

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על ביצועים.

 2. בחלון משימות, לחץ על משימות Norton.

 3. בחלון משימות Norton, תחת מצב שקט, סובב את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

 4. לחץ על סגור בחלון משימות Norton.

כדי להפעיל את 'מצב שקט' מתוך אזור ההודעה

 1. באזור ההודעה בסרגל המשימות של Windows, לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Norton 360 Online ולאחר מכן לחץ על הפעל את מצב שקט.

 2. בתיבת דו-שיח הפעל את מצב שקט, ברשימה הנפתחת בחר את משך הזמן, בחר לאיזה משך זמן תרצה להפעיל את 'מצב שקט' ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי להשבית את 'מצב שקט' מתוך אזור ההודעה

 • באזור ההודעה בסרגל המשימות של Windows, לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Norton 360 Online ולאחר מכן לחץ על השבת את מצב שקט.

כדי להשבית או להפעיל את 'מצב שקט' מ'פקדים מהירים'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת פקדים מהירים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית את 'מצב שקט', הסר את הסימון ליד מצב שקט.

  • כדי להפעיל את 'מצב שקט', סמן את האפשרות מצב שקט, ובחר במשך הזמן שבו ברצונך להפעיל את המצב השקט בתיבת הדו-שיח הפעל את מצב שקט ולחץ על אישור.

אודות מצב שקט

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v47725648_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 01/11/2011