השבתה או הפעלה של 'מניעת דיוג'

תכונת 'מניעת הדיוג' מגינה עליך מפני ביקור באתרי אינטרנט לא בטוחים. התכונה 'מניעת דיוג' ב-Norton 360 Online מנתחת את רמת האבטחה של כל אתרי האינטרנט שבהם אתה מבקר ומציגה את התוצאות בחלון המוקפץ Norton Site Safety. 'מניעת דיוג' גם חוסמת את הניווט לאתרי אינטרנט שזוהו בוודאות כאתרי הונאה.

החלון המוקפץ Norton Site Safety מסייע לך להבין אם אתר האינטרנט שבו אתה מבקר הוא אתר בטוח או לא.

באפשרותך להשבית או להפעיל את התכונה 'מניעת דיוג' בחלק גלישה בטוחה שבחלון הגדרות של הגנת זהות.

כדי להפעיל או להשבית את 'מניעת דיוג'

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגנת זהות.

  3. בשורה מניעת דיוג, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להשבית את 'מניעת דיוג', בשורה מניעת דיוג, הזז את המתג הפעלה / השבתה ימינה למצב השבתה.

    • כדי להפעיל את 'מניעת דיוג', בשורה מניעת דיוג, הזז את המתג הפעלה / השבתה שמאלה למצב הפעלה.

  4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

  5. לחץ על סגור.

אודות מניעת דיוג

דיווח על הערכה שגויה של אתר אינטרנט

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v45748153_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011