מוצרים אחרים

בקשת אבטחה - התראת הגנה

כאשר אתה משבית את האפשרות Norton Product Tamper Protection בחלון הגדרות, הקבצים של Norton 360 Online אינם מוגנים מפני ניסיונות גישה בלתי מורשים. Norton Product Tamper Protection מונע מתוכניות אחרות לערוך שינויים במוצר Norton.

עם זאת, ייתכנו מקרים שבהם תצטרך להשבית את Norton Product Tamper Protection. לדוגמה, כאשר האפשרות Norton Product Tamper Protection מופעלת, לא ניתן להפעיל את הרכיב 'שחזור מערכת' של Windows. כדי להפעיל את 'שחזור מערכת' עליך להשבית זמנית את Norton Product Tamper Protection.

אם ברצונך להשבית את Norton Product Tamper Protection, עליך לעשות זאת לפרק זמן מוגבל, ולהקפיד להפעיל שוב את האפשרות.

באפשרותך לבחור את משך פרק הזמן שבו תשבית את Norton Product Tamper Protection מתוך הרשימה הנפתחת בחר את משך הזמן הזמינה בחלון זה.

כדי להבטיח שהמחשב שלך נשאר מוגן, תוכל גם להפעיל את Norton Product Tamper Protection ידנית לפני תום פרק הזמן שנקבע.

אודות Norton Product Tamper Protection

השבתה והפעלה של האפשרות Norton Product Tamper Protection

אודות הגדרות מנהלתיות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v45135292_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 10/02/2011