מוצרים אחרים

השבתה והפעלה של האפשרות Norton Product Tamper Protection

האפשרות Norton Product Tamper Protection מגנה על הקבצים של Norton 360 Online מפני התקפה או הכנסת שינויים על-ידי וירוס או איום אחר לא מוכר. כדי להגן על המוצר שלך מפני מחיקות או שינויים אקראיים מומלץ להפעיל את האפשרות Norton Product Tamper Protection בכל עת.

אם ברצונך להשבית זמנית את האפשרות Norton Product Tamper Protection, תוכל לעשות זאת למשך פרק זמן מוגבל.

כאשר האפשרות Norton Product Tamper Protection מופעלת, לא ניתן להפעיל את הרכיב 'שחזור מערכת' של Windows. כדי להפעיל את 'שחזור מערכת' עליך להשבית זמנית את Norton Product Tamper Protection.

כדי להשבית את Norton Product Tamper Protection

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות שונות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

 3. תחת אבטחת מוצר, בשורה Norton Product Tamper Protection, הזז את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

 4. לחץ על החל.

 5. בתיבת הדו-שיח בקשת אבטחה ברשימה הנפתחת בחר את משך הזמן, בחר את פרק הזמן שבו תושבת האפשרות Norton Product Tamper Protection.

 6. לחץ על אישור.

 7. בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

כדי להפעיל את Norton Product Tamper Protection

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות שונות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

 3. תחת אבטחת מוצר, בשורה Norton Product Tamper Protection, הזז את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

 4. לחץ על החל, ואז לחץ על סגור.

אודות Norton Product Tamper Protection

אודות הגדרות מנהלתיות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v45039253_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 28/10/2011