מוצרים אחרים

אודות Norton Product Tamper Protection

Norton Product Tamper Protection מונע מתוכניות אחרות לערוך שינויים במוצר Norton. תכונת אבטחה זו מונעת גם מ‎‎שחזור המערכת של Windows להכניס שינויים בקבצים של Norton. הדבר גורם להצגת ההודעה השחזור לא הושלם.

Norton Product Tamper Protection מגנה על Norton 360 Online מפני התקפה או הכנסת שינויים על-ידי וירוס או איום אחר לא מוכר. כדי להגן על המוצר שלך מפני מחיקות או שינויים אקראיים מומלץ להפעיל את האפשרות Norton Product Tamper Protection בכל עת.

אם ברצונך להשבית זמנית את האפשרות Norton Product Tamper Protection, תוכל לעשות זאת למשך פרק זמן מוגבל.

כאשר האפשרות Norton Product Tamper Protection מופעלת, לא ניתן להפעיל את הרכיב 'שחזור מערכת' של Windows. כדי להפעיל את 'שחזור מערכת' עליך להשבית זמנית את Norton Product Tamper Protection.

השבתה והפעלה של האפשרות Norton Product Tamper Protection

אודות הגדרות מנהלתיות

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v45039218_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 28/10/2011