השבתת השימוש בהגנת סיסמה על ההגדרות של Norton 360 Online

אם ברצונך להגן על ההגדרות של Norton 360 Online באמצעות סיסמה, תוכל לעשות זאת בעזרת האפשרות הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה. אם האפשרות הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה מופעלת, יהיה עליך להזין סיסמה בכל פעם שתרצה לצפות בהגדרות של Norton 360 Online או לשנות אותן. לא תהיה לך אפשרות גישה להגדרות המוצר אם לא תזין את הסיסמה.

אם שכחת את הסיסמה, תוכל לאפס אותה באמצעות האפשרות אפס את סיסמת ההגדרות בחלון בחר את העדפות הסרת ההתקנה.

תוכל להשבית את האפשרות הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה, אם אינך צריך עוד להגן על ההגדרות של Norton 360 Online באמצעות סיסמה.

כדי להשבית את השימוש בהגנת סיסמה על ההגדרות של Norton 360 Online

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות שונות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בתיבה סיסמה, הקלד את סיסמת ההגדרות שלך לאחר מכן לחץ על אישור.

  4. בשורה הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה, הזז את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  5. בחלון הגדרות, תחת אבטחת מוצר, בשורה הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה, הזז את המתג הפעלה/השבתה לימין, למצב השבתה.

  6. לחץ על החל, ואז לחץ על סגור.

הגנה על ההגדרות של Norton 360 Online באמצעות סיסמה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v44151495_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 10/03/2011