Norton 360 Online - עדכון אבטחה

כדי להשתמש ב-Norton 360 Online עליך להסכים תחילה להסכם הרישיון של Norton. הסכם הרישיון של Norton או הסכם הרישיון למשתמש קצה (EULA) הוא מסמך משפטי שעליך להסכים לתנאיו על מנת שתוכל להשתמש במוצר. ה-EULA מכיל פרטים על הגבלת השיתוף או השימוש בתוכנה, זכויות המשתמש בתוכנה ומידע על אפשרויות התמיכה.

עליך לקרוא את ה-EULA התקף לגבי המוצר שברשותך כדי להכיר את כללי המדיניות החלים על השימוש בו ואת התנאים וההתניות השונות. כדי לקרוא את הסכם הרישיון, לחץ על הקישור הסכם הרישיון של Norton בחלון Norton 360 Online. לאחר שסיימת לקרוא את הסכם הרישיון בחלון הסכם רישיון של Norton לחץ על סגור.

כדי לקבל את הסכם הרישיון של Norton, בחלון Norton 360 Online, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הסכם

  • לחץ על הסכם והגן

Norton Community Watch אוספת מידע אודות סיכוני אבטחה פוטנציאליים חדשים מהמחשב ושולחת אותו לסימנטק לניתוח. סימנטק מעריכה את הנתונים כדי לזהות איומי אבטחה חדשים ולברר מה המקור שלהם. על ידי השתתפות בתכונה Norton Community Watch, אתה מסייע לסימנטק לשפר את האמצעים שלה נגד סיכוני אבטחה או איומי אבטחה. כדי להצטרף ל-Norton Community Watch, סמן את התיבה ברצוני להצטרף ל-Norton Community Watch בתחתית החלון.

כיצד למצוא את הסכם הרישיון למשתמש קצה

אודות Norton Community Watch

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v43900668_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 23/03/2011