מוצרים אחרים

עיכוב אוטומטי של חידוש הפעלה

האופציה 'עיכוב אוטומטי של חידוש הפעלה' מאפשרת לעכב את ההפעלה האוטומטית של משימות רקע של Norton, כאשר מחדשים את הפעלת המחשב ממצב שינה או ממצב המתנה. אפשרות זו מעכבת את משימות הרקע האוטומטיות למשך פרק הזמן שהוגדר, אם המחשב נמצא במצב סרק בפרק זמן זה.

מצב שינה נועד לחסוך בחשמל. במצב זה המחשב נכבה לאחר שמירה בדיסק הקשיח של ההגדרות ושל התוכניות הפעילות. כאשר מפעילים מחשב הנמצא במצב שינה, הוא משחזר את כל ההגדרות והתוכניות שפעלו לפני כניסה למצב זה. מצב המתנה דומה במהותו למצב שינה. עם זאת, במצב המתנה מתבצע רק כיבוי של הרכיבים הלא נחוצים כגון התצוגה וכונן הדיסק. 'מצב ההמתנה' מכונה לפעמים בטעות גם 'מצב שינה'.

אם המשימות האוטומטיות מתחילות לפעול מיד עם חזרת המחשב ממצב שינה או מצב המתנה, תיתכן האטה בביצועי המחשב. עיכוב של המשימות האוטומטיות לפרק זמן מסוים משפר את הביצועים ואת יעילות העבודה של המחשב. לדוגמה, ניתן לקבוע עיכוב של 5 דקות בעת חזרה ממצב שינה או המתנה. במקרה זה, המשימות האוטומטיות יופעלו חמש דקות לאחר חזרת המחשב לפעילות. באפשרותך לעכב את זמן ההתחלה מדקה אחת ועד ל- 20 דקות לכל היותר. ברירת המחדל היא 10 דקות.

תוכל לקבל רשימה של משימות רקע אוטומטיות בחלון משימות Norton. המשימות האוטומטיות כוללות:

 • Automatic LiveUpdate

 • גיבוי של <backup set name>

 • Disk Optimizer

 • סריקת מערכת מלאה במצב סרק

 • סריקה מהירה במצב סרק

 • Insight Optimizer

 • ניקוי היסטוריה של Internet Explorer

 • ניקוי קבצים זמניים של Internet Explorer

 • Norton Community Watch

 • Norton Insight

 • עדכונים סדירים

 • ניקוי הרישום של Windows

 • ניקוי קבצים זמניים של Windows

 • תחזוקת אנטי דואר זבל

 • תחזוקת רישוי

 • תחזוקת Insight

 • תחזוקת מוצר

אודות משימות Norton

אודות הגדרות מנהלתיות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v39183704_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 06/11/2011