מוצרים אחרים

חיבור רשת חדש

החלון חיבור רשת חדש מאפשר לך להגדיר את רמת האמון של הרשת. רמת האמון של הרשת קובעת את ברירת המחדל של רמת הגישה שבה משתמשים התקנים אחרים ברשת ספציפית כדי לגשת למחשב שלך. כל התקן ברשת שאינו מסווג במפורש כ'מהימן' או כ'מוגבל', משתמש ברמת האמון של הרשת.

בחלון חיבור רשת חדש תוכל להקצות את אחת מרמות האמון הבאות לרשת.

משותפת

הוספת הרשת לרשימה 'משותפת'

כל התעבורה שמתקבלת במחשב שלך מרשת משותפת, עוברת סינון. ההתקנים ברשת יכולים לקבל גישה רק למשאבים המשותפים במחשב, כגון קבצים, תיקיות ומדפסות.

בחר ברמת אמון זו כאשר אינך נותן אמון בכל ההתקנים ברשת זו, וברצונך ש-Norton 360 Online יגן עליך מפני התקפות וירוסים.

מוגנת

הוספת הרשת לרשימה 'מוגנת'

רמת האמון של הרשת מסווגת כמוגנת, אם לא סווגה כמהימנה, משותפת או מוגבלת. כל המשאבים המשותפים, כגון קבצים, ומדפסות מוגנים מפני ניסיונות גישה לא מורשים של התקנים ברשת.

אם בחרת ברמת אמון זו, תוכל להישאר מוגן מפני התקפות וירוסים מוכרות.

החלון חיבור רשת חדש מופיע אם המחשב עומד בקריטריונים הבאים:

  • עליך לכוון את האפשרות 'בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות' למצב 'שאל אותי'

  • למחשב שלך חייב להיות לפחות משאב משותף אחד או מערכת הפעלה Windows מגרסה Media Center.

  • על המחשב שלך להשתמש בטווח כתובות IP פרטי

  • על המחשב שלך להיות מחובר לחיבור אלחוטי או קווי מאובטח

אפשרות זו זמינה רק ב-Windows XP.

באפשרותך גם לעבור ל'מפת אבטחת רשת' ולערוך את 'פרטי הרשת' כדי לשנות את רמת האמון שלה.

שינוי רמת האמון של הרשת וההתקנים

אודות מפת אבטחת הרשת

צפייה בהתקנים על מפת אבטחת הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v38678925_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 10/02/2011