מוצרים אחרים

אשף האבחון של חומת האש: תיקון לבעיית חסימה בגלל 'כלל חומת אש'

חסימות בגלל כלל חומת אש מתרחשות כאשר תעבורת הרשת מפרה פרמטרים של כלל חומת אש הנמצא במיקום גבוה במדרג. חומת משתמש בכללים כדי לפקח על החיבורים ועל התקשורת בין המחשב שלך לרשת החיצונית.

לשם כך משתמש חומת האש בכללים, שכל אחד מהם כולל מספר קריטריונים או פרמטרים כגון סוג פרוטוקול, יציאה, כתובת אינטרנט וכיוון התקשורת. חומת האש מפקחת על כל התעבורה הנכנסת אל המחשב והיוצאת ממנו ומאמתת אותה כנגד כל אחד מהפרמטרים המרכיבים את הכלל. בדרך זו, קובעים כללי חומת האש את אופן ההגנה שהיא מעניקה מפני תוכניות זדוניות, גישה בלתי מורשית וסיכוני אינטרנט אחרים.

Norton Firewall משתמש בכללי תוכניות ובכללי תעבורה כדי לאבטח את המחשב שלך. כללי התוכניות מפקחים על הגישה לאינטרנט של תוכניות במחשב, ואילו כללי התעבורה מפקחים על כל תעבורת הרשת הנכנסת והיוצאת.

חומת האש מגיעה עם מספר כללי ,תעבורה מוגדרים מראש המספקים תפקודיות בסיסית של הרשת והגנה בסיסית עליה. עם זאת, באפשרותך להתאים אישית את הכללים הקיימים, ליצור כללים חדשים ולשנות את הקריטריונים של הכללים הקיימים כדי לשפר את אבטחת המחשב. תוכל גם ליצור כללי תוכניות עבור יישום ספציפי על מנת לפקח על הגדרות הגישה שלו. תוכל לשנות את העדיפות של כללי התעבורה או של כללי התוכניות על מנת לפקח על תעבורת הרשת כנדרש.

Norton Firewall מעבד כללי תעבורה לפני כללי תוכניות.

ייתכן שההגדרות או הקריטריונים הנוכחיים בכללי התעבורה, בכללי התוכניות או בשניהם הם הסיבה לכך ש-Norton Firewall מונע את הגישה לרשת. חסימות בגלל כלל יישום מתרחשות כאשר קיים כלל תוכנית במיקום גבוה במדרג המכיל קריטריונים שגורמים לחסימת התעבורה. חסימות בגלל כלל מערכת מתרחשות כאשר קיים כלל תעבורה במיקום גבוה במדרג המכיל קריטריונים שגורמים לחסימת התעבורה. באופן כללי, אם כלל חסימה פעיל ממוקם בעדיפות גבוהה, הוא יחסום את תעבורת הרשת התואמת לקריטריונים שהוא כולל.

כדי לפתור את הבעיה, תוכל לשנות את הקריטריונים או את ההגדרות בכלל החוסם, כך ש-Norton Firewall יתיר את התעבורה הנדרשת. כדי שתעבורת רשת ספציפית תגיע למחשב שלך, תוכל לנסות כל אחד מהפתרונות הבאים או שילוב שלהם:

 • השבת את הכלל החוסם.

  באפשרותך להשבית רק כללי התוכניות.

 • צור כלל מיוחד המתיר את סוג תעבורת הרשת הנדרשת.

 • שנה את המיקום במדרג של הכלל המתיר כך שיהיה גבוה ממיקומו של הכלל החוסם.

 • שנה פרמטרים בכלל החוסם לטובת סוג תעבורת הרשת הנדרשת.

Norton 360 Online ממליץ שתעשה שימוש ב אשף האבחון של חומת האש כדי לטפל בבעיה שגרמה לחסימה. הפתרונות המוצעים על-ידי האשף מאפשרים לך לנתח את הבעיה ולנקוט פעולות מתאימות לפתרונה.

Norton Firewall Diagnosis זמין רק ב-Windows 7.

לפתרון הבעיה, האשף מעמיד לרשותך את האפשרויות הבאות:

 • השבת כלל חסימת יישומים

  אופציה זו מאפשרת ל-Norton Firewall לתקן אוטומטית את הבעיה על-ידי השבתה של הכלל החוסם. אפשרות זו מופיעה במקרה של חסימת 'כלל יישום', והיא זמינה רק עבור כללי התוכניות. לאחר הפעלת התיקון, Norton 360 Online מודיע לך אם חומת האש הצליחה לפתור את הבעיה. אם התקלה לא נפתרה, תוכל לבדוק באשף דרכים אחרות לפתרונה.

 • מידע נוסף על בעיה זו

  אפשרות זו מציגה פרטים נוספים על הבעיה. כאשר תלחץ על אפשרות זו, ייפתח דף עזרה תלוי הקשר. בדף העזרה מופיעים הסברים לסיבה שגרמה לבעיה והצעות לפתרונה.

 • שנה ידנית את הגדרות הכללים של Norton Firewall

  בדרך זו תוכל להשתמש בהגדרות של חומת האש כדי לשנות את הכללים או את הקריטריונים הקיימים בהתאם לרצונך.

  באפשרותך לשנות את הגדרות כללי התעבורה בכרטיסייה כללי תעבורה ואת כללי התוכניות בכרטיסייה כללי תוכניות.

 • בדוק את רשומות היומן האחרונות ב'היסטוריית האבטחה' כדי לקבוע את סיבת החסימה

  בעזרת אפשרות זו תוכל להשתמש ביומני רישום כדי להציג פרטים הקשורים לאירוע חסימת הרשת.

 • השבת את Norton Firewall

  תוכל להשתמש באפשרות זו כדי להשבית זמנית את חומת האש, במטרה לפתור את בעיית החסימה.

  לא מומלץ להשבית את Norton Firewall, משום שהמחשב יהיה חשוף לסיכוני אבטחה. השתמש באפשרות זו אך ורק כאמצעי אחרון לפתרון בעיית חסימה ברשת. אם החלטת להשבית את Norton Firewall, ודא להפעיל אותה שוב מאוחר יותר.

אודות Norton Firewall Diagnosis

אודות כללי תעבורה

אודות כללי תוכניות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v38173932_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 07/11/2011