הפעלה והשבתה של ממטב זמן סרק

Norton 360 Online מתזמן אוטומטית את תהליך המיטוב כאשר הוא מזהה התקנה של יישום חדש במחשב. Norton 360 Online מבצע את המיטוב רק כאשר המחשב נמצא במצב סרק.

תוכל להשתמש באפשרות ממטב זמן הסרק כדי למטב את אמצעי האחסון לאתחול במצב סרק. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

כדי להשבית את 'ממטב זמן סרק'

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות שונות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. בשורה ממטב זמן סרק, הזז את המתג הפעלה/השבתה לימין למצב השבתה.

  4. לחץ החל, ואז לחץ סגור.

כדי להפעיל את 'ממטב זמן סרק'

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות שונות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. בשורה ממטב זמן סרק, הזז את המתג הפעלה/השבתה לשמאל למצב הפעלה.

  4. לחץ החל, ואז לחץ סגור.

אודות ממטב זמן סרק

אודות מיטוב

אודות System Insight

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v37816505_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/08/2011