העבר קובץ להסגר

החלון העבר קובץ להסגר מופיע כאשר אתה מעביר להסגר קובץ שיש בו עניין שסווג כבעל רמת אמון גרועה, לא מוכחת או גרועה מאד. החלון העבר קובץ להסגר מציג את שם הקובץ ואת המיקום שהורד ממנו.

כאשר אתה מעביר להסגר קובץ תוכנית, הדבר עלול להשפיע על יציבות המחשב. סימנטק ממליצה להשתמש בתכונה 'הוספה או הסרה של תוכניות' במערכת Windows כדי להסיר התקנה של תוכנית.

האפשרויות הבאות עומדות לרשותך בחלון העבר קובץ להסגר :

העבר קובץ זה להסגר

העברה להסגר של הקובץ הנבחר

כאשר אתה מעביר קובץ להסגר, Norton 360 Online שולח את הקובץ למיקום מיוחד במחשב. פריטים הנמצאים בהסגר מבודדים מיתר הקבצים במחשב, כדי שלא יוכלו להפיץ פגיעה או לזהם קבצים אחרים.

אל תעשה דבר

ביטול ההעברה להסגר וסגירה של החלון העבר קובץ להסגר

Norton 360 Online מאפשר לך לשחזר בכל עת קובץ שהועבר להסגר. באפשרותך לשחזר קובץ שהועבר להסגר בקטגוריה הסגר שבחלון היסטוריית אבטחה.

שחזור פריט מתוך ההסגר

ניהול פריטים הנמצאים בהסגר

אודות היסטוריית אבטחה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v37045017_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 14/03/2011