הסרת תוכניות מרשימת 'אי-הכללת תוכניות'

בחלון אי-הכללה של תוכניות מוצגת רשימה של כל התוכניות שלגביהן לא תישלח התראת ביצועים. אם תרצה, תוכל להסיר כל תוכנית שהוספת לחלון אי-הכללת תוכניות. כאשר אתה מסיר תוכנית, היא תופיע שוב בהתראת ביצועים בפעם הבאה שהיא תחרוג ממגבלת הסף לניצול משאבים שנקבע עבורה.

כדי להסיר תוכנית מתוך 'אי-הכללת תוכניות'

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. תחת ניטור ביצועים, בשורה אי-הכללת תוכניות, לחץ על הגדר תצורה.

  4. בחלון אי-הכללת תוכניות, בחר את התוכנית שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר.

    כדי להסיר את כל התוכניות המופיעות בחלון אי-הכללת תוכניות, לחץ על הסר הכל.

  5. בחלון אי-הכללת תוכניות, לחץ על החל.

  6. לחץ על אישור.

  7. בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

אודות התראת ביצועים

הגדרת התראות ביצועים

אי הכללה של תוכניות בהתראות ביצועים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v37043953_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/09/2011