מוצרים אחרים

הסרת תוכניות מרשימת 'אי-הכללת תוכניות'

בחלון אי-הכללה של תוכניות מוצגת רשימה של כל התוכניות שלגביהן לא תישלח התראת ביצועים. אם תרצה, תוכל להסיר כל תוכנית שהוספת לחלון אי-הכללת תוכניות. כאשר אתה מסיר תוכנית, היא תופיע שוב בהתראת ביצועים בפעם הבאה שהיא תחרוג ממגבלת הסף לניצול משאבים שנקבע עבורה.

כדי להסיר תוכנית מתוך 'אי-הכללת תוכניות'

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. תחת ניטור ביצועים, בשורה אי-הכללת תוכניות, לחץ על הגדר תצורה.

  4. בחלון אי-הכללת תוכניות, בחר את התוכנית שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר.

    כדי להסיר את כל התוכניות המופיעות בחלון אי-הכללת תוכניות, לחץ על הסר הכל.

  5. בחלון אי-הכללת תוכניות, לחץ על החל.

  6. לחץ על אישור.

  7. בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

אודות התראת ביצועים

הגדרת התראות ביצועים

אי הכללה של תוכניות בהתראות ביצועים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v37043953_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/09/2011