מוצרים אחרים

אי הכללת איומי אבטחה בסריקה

תוכל להשתמש בחלון אי-הכללות בסריקות ובחלון אי-הכללות בזמן אמת כדי לא לכלול וירוסים ואיומי אבטחה נוספים בסיכון גבוה בתהליך הסריקה.

כדי לא לכלול איומי אבטחה בסיכון גבוה בתהליך הסריקה

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על אנטי-וירוס.

 3. בחלון ההגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה סריקות וסיכונים.

 4. תחת אי הכללות / סיכונים נמוכים, בצע את אחת הפעולות הבאות:

  • בשורה פריטים שלא ייכללו בסריקות, לחץ על הגדר תצורה.

  • בשורה פריטים שלא ייכללו בזיהוי של הגנה אוטומטית, SONAR ואבטחת הורדות, לחץ על הגדר תצורה.

 5. בחלון שמופיע, לחץ על הוסף.

 6. בתיבת הדו-שיח הוסף פריט, לחץ על סמל הדפדוף.

 7. בתיבת השיחה שמופיעה, בחר בפריט שברצונך לא לכלול בסריקות

 8. לחץ על אישור.

 9. בתיבת השיחה הוסף פריט, לחץ על סמל אישור.

 10. בחלון שמופיע, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

אודות אי הכללות בזמן אמת

אודות הגנת SONAR

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v3672136_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 23/08/2011