מוצרים אחרים

אי-הכללת התקן בסריקה למניעת חדירה

המערכת למניעת חדירה ב-Norton 360 Online סורקת את כל תעבורת הרשת הנכנסת אל המחשב והיוצאת ממנו. כאשר התקן ברשת שלך מבקש גישה למחשב, המערכת למניעת חדירה סורקת את הבקשה כדי לוודא שאינה בעצם התקפת וירוס. הסריקה של כל בקשה המגיעה מהתקנים המבקשים גישה למחשב שלך, מגדילה את משך הסריקה ומקטינה את מהירות העבודה של המחשב ברשת.

אם אתה בטוח שהתקן מסוים ברשת הוא בטוח לחלוטין, תוכל להחיל עליו רמת 'אמון מלא'. בנוסף, תוכל לא לכלול התקן זה מסריקות למניעת חדירה בעתיד. כאשר אתה מחליט לא לכלול התקן בסריקה למניעת חדירה, Norton 360 Online מסווג התקן זה כמהימן ולא סורק שום מידע המגיע ממנו. הדבר משפר את מהירות העבודה ברשת של המחשב ומסייע בקיצור זמן הגישה של ההתקן אל המחשב.

ניתן לא לכלול רק התקנים ברשת המשנה המקומית שעליהם חל 'אמון מלא'.

כדי לא לכלול התקן מסוים מהסריקה למניעת חדירה, עליך לוודא שכתובת ה-IP של ההתקן לא תשתנה לעולם. Norton 360 Online משתמש בכתובות IP כדי לזהות התקנים ברשת הביתית שלך. כאשר כתובת ה-IP של ההתקן משתנה, Norton 360 Online לא יכול לזהות את ההתקן המהימן שלא אמור להיכלל בסריקה למניעת חדירה.

מומלץ לא לכלול התקן מהימן מסריקה למניעת חדירה רק כאשר אתה בטוח שהוא אינו מציב שום סיכון אבטחתי.

כאשר מחילים על התקן רמת 'אמון מלא' ומחליטים לא לכלול אותו בסריקה למניעת חדירה, כתובת ה-IP וה-MAC של אותו התקן מתווספות ל'בקרת האמון'.

כדי לא לכלול התקן בסריקה למניעת חדירה

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על הרשת שלי.

 3. תחת הרשת שלי, בשורה מפת אבטחת רשת, לחץ על הגדר תצורה.

 4. אם מופיע החלון סקירת אבטחת רשת, לחץ על אישור.

 5. בחלון מפת אבטחת רשת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את רמת האמון של התקן ברשת, לחץ על ההתקן במפת הרשת.

  • כדי לערוך את רמת האמון של התקן שהוספת בצורה ידנית: ברשימה הנפתחת פרטי רשת, לחץ על בקרת אמון, ולאחר מכן לחץ על ההתקן.

 6. במקטע פרטי ההתקן, בשורה רמת אמון, לחץ על ערוך.

 7. בחלון עריכת רמת האמון של התקן, לחץ על אמון מלא.

 8. בחלק התחתון של החלון עריכת רמת האמון של התקן, סמן את האפשרות אל תכלול בסריקת IPS.

 9. בתיבת הדו-שיח אל תכלול בסריקת IPS, לחץ על כן לאישור.

 10. לחץ על אישור.

הסרת התקנים ממפת אבטחת הרשת

אודות מניעת חדירה

אודות מפת אבטחת הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v36718715_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/03/2011