מוצרים אחרים

הסרת כל ההתקנים מרשימת האי הכללה של 'מניעת חדירה'

אם אתה בטוח שהתקן מסוים ברשת שלך בטוח, תוכל לשנות את רמת האמון שלו ל'אמון מלא'. באפשרותך לבחור שלא לכלול את ההתקנים המהימנים הללו בסריקה של 'מניעת חדירה'. אי-הכללה של התקנים בעלי 'אמון מלא' מסריקה למניעת חדירה, מקצרת את זמן הסריקה ומשפרת את מהירות העבודה של המחשב ברשת. כאשר אתה מחליט לא לכלול התקן שעליו החלת 'אמון מלא' בסריקה למניעת חדירה, Norton 360 Online לא יסרוק שום מידע המגיע מהתקן זה. התקנים בעלי סיווג 'אמון מלא' שאינם כלולים בסריקת 'מניעת חדירה', מתווספים לרשימת אי הכללה של 'מניעת חדירה'.

אם תגלה כי התקן כלשהו שלא כללת בסריקת מניעת חדירה נגוע בסיכון, תוכל למחוק לצמיתות את רשימת אי-ההכללה השמורה ולהסיר את כל ההתקנים.

כדי שתוכל למחוק לצמיתות את רשימת אי-ההכללה חייבים להתקיים התנאים הבאים:

  • לפחות אחד מההתקנים שהחלטת לא לכלול בסריקה למניעת חדירה נגוע בסיכון.

  • לפחות אחד מההתקנים שהחלטת לא לכלול בסריקה למניעת חדירה מנסה לזהם את המחשב.

  • הרשת הביתית שלך זוהמה בדרך כלשהי.

כאשר התקן ברשת שלך מנסה לזהם את המחשב, AutoBlock עוצר את כל בקשות הגישה הנשלחות מהתקן זה. או הוספת התקן זה לרשימת אי-ההכללה של 'מניעת חדירה', Norton 360 Online יסיר את ההתקן מרשימת אי-ההכללה.

כאשר אתה מסיר את כל ההתקנים מרשימת אי-הכללה שמורה, 'מניעת חדירה' תסרוק כל בקשה מכל התקן המבקש גישה למחשב שלך.

כדי להסיר את כל ההתקנים מרשימת אי-ההכללה של 'מניעת חדירה'

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, ב הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

  3. לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

  4. תחת 'מניעת חדירה', בשורה רשימת אי הכללה, לחץ על מחק לצמיתות.

  5. בתיבת הדו-שיח לאישור, לחץ על כן.

  6. בחלון ההגדרות של חומת אש, לחץ על החל.

אודות מניעת חדירה

שינוי רמת האמון של הרשת וההתקנים

אי-הכללת התקן בסריקה למניעת חדירה

אודות רשימת אי-הכללה של מניעת חדירה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v36718423_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011