מוצרים אחרים

אי הכללה של תוכניות בהתראות ביצועים

Norton 360 Online מאפשר לא לכלול תוכניות מסוימות בהתראות ביצועים. תוכל להוסיף את התוכניות הצורכות משאבי CPU, זיכרון או דיסק לרשימה אי-הכללת תוכניות. כאשר מוסיפים תוכנית לרשימת אי-הכללת תוכניות, Norton 360 Online לא יתריע כאשר תוכנית זו חורגת ממגבלת הסף לניצול משאבים.

כדי לא לכלול תוכניות בהתראות על ביצועים

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. תחת ניטור ביצועים, בשורה אי-הכללת תוכניות, לחץ על הגדר תצורה.

  4. בחלון אי-הכללת תוכניות, לחץ על הוסף.

  5. בתיבת הדו-שיח בחר תוכנית, עיין כדי לאתר את קובץ ההפעלה של התוכנית שברצונך להוסיף לרשימה.

  6. לחץ על פתח.

  7. בחלון אי-הכללת תוכניות, לחץ על החל.

  8. לחץ על אישור.

  9. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

  10. לחץ על סגור.

אודות התראת ביצועים

הגדרת התראות ביצועים

הגדרת פרופיל ניצול המשאבים

הסרת תוכניות מרשימת 'אי-הכללת תוכניות'

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v36704586_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/08/2011