מוצרים אחרים

הגדרת פרופיל ניצול המשאבים

מגבלת הסף לניצול משאבי המערכת מגדירה את הנקודה שבה Norton 360 Online אמור לשלוח התראת ביצועים. כאשר צריכת המשאב על-ידי תוכנית מסוימת חורגת ממגבלת הסף שנקבעה, Norton 360 Online מציג התראת ביצועים.

כדי להגדיר פרופיל ניצול המשאבים

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

 3. תחת ניטור ביצועים בשורה פרופיל סף משאב למשלוח התראות, בחר באחת האפשרויות הבאות:

  נמוך

  הגדרת סף נמוך למשלוח התראות.

  סימנטק ממליצה לבחור באפשרות זו כאשר המחשב מופעל באמצעות סוללה.

  בינוני

  הגדרת סף בינוני למשלוח התראות.

  זוהי האפשרות הנבחרת כברירת מחדל.

  גבוה

  הגדרת סף גבוה למשלוח התראות

  סימנטק ממליצה לבחור באפשרות זו כאשר המחשב מפעיל משימות הדורשות ניצול משאבים גבוה.

 4. לחץ החל, ואז לחץ סגור.

אודות התראת ביצועים

הגדרת התראות ביצועים

אי הכללה של תוכניות בהתראות ביצועים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v36700911_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/08/2011