הגדרת התראות ביצועים

תוכל להשתמש באפשרות התראת ביצועים כדי לקבל התראות ביצועים בכל פעם שקיים ניצול חריג של משאבים על-ידי תוכנית או תהליך כלשהו.

לרשותך האפשרויות הבאות להגדרה של פרופילי ביצועים:

מושבת

לא יישלחו התראות ביצועים.

בחר באפשרות זו אם אינך מעוניין ש-Norton 360 Online ישלח התראות ביצועים.

מופעל

יישלחו התראות ביצועים.

בחר באפשרות זו אם אתה מעוניין ש-Norton 360 Online ישלח התראות ביצועים כאשר תוכנית או תהליך חורגים מסף ניצול משאבי המערכת שנקבע להם.

כברירת מחדל, האפשרות התראת ביצועים מופעלת.

רישום בלבד

הרכיב מפקח ומתעד את ניצול משאבי המערכת.

בחר באפשרות זו אם אתה מעוניין ש-Norton 360 Online ינהל פיקוח בלבד על ניצול משאבי המערכת על-ידי כל תוכנית ותהליך המופעלים במחשב.

כאשר תוכנית או תהליך חורגים מסף ניצול משאבי המערכת שנקבע להם, Norton 360 Online מתעד את הדבר בחלון היסטוריית אבטחה. תוכל להציג את הפרטים הנוגעים להתראות ביצועים בקטגוריה התראת ביצועים בחלון היסטוריית אבטחה.

כדי להגדיר את התראות הביצועים

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

 3. תחת ניטור ביצועים בשורה התראת ביצועים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית התראות ביצועים, הזז את מתג התראת ביצועים למצב כבוי.

  • כדי להפעיל התראות ביצועים, הזז את מתג התראת ביצועים למצב מופעל.

  • כדי לא להציג התראות ביצועים, הזז את מתג התראת ביצועים למצב רישום בלבד.

 4. תחת התראת ניצול גבוה של בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך ש-Norton 360 Online ינטר את הניצול של ה-CPU, הזז את המתג CPU שמאלה למצב מופעל.

  • אם ברצונך ש-Norton 360 Online ינטר את ניצול הזיכרון, הזז את המתג זיכרון שמאלה למצב מופעל.

  • אם ברצונך ש-Norton 360 Online ינטר את ניצול הדיסק, הזז את המתג דיסק שמאלה למצב מופעל.

  • אם ברצונך ש-Norton 360 Online ינטר את מספר המזהים הייחודיים, הזז את המתג מזהים ייחודיים שמאלה למצב מופעל. כברירת מחדל, אפשרות זו מושבתת.

 5. לחץ החל, ואז לחץ סגור.

אודות התראת ביצועים

הגדרת פרופיל ניצול המשאבים

אי הכללה של תוכניות בהתראות ביצועים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v36700888_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 04/10/2011