מוצרים אחרים

אודות התראת ביצועים

Norton 360 Online מפקח על ביצועי המערכת שלך. כאשר הוא מזהה תוכנית או תהליך העושים שימוש מוגבר במשאבי המערכת, הוא מתריע על כך באמצעות התראות ביצועים. התראות ביצועים פועלות רק כאשר האפשרויות ניטור ביצועים ו- התראת ביצועים מופעלות.

התראות ביצועים מציגות פרטים על שם התוכנית והמשאבים שהיא מנצלת בצורה חריגה. הקישור פרטים והגדרות הכלול בהתראה מאפשר לצפות בפרטים נוספים על צריכת המשאבים על-ידי התוכנית. החלון מידע מפורט על קובץ נפתח ומציג את פרטי הקובץ, את מקור הקובץ, את מזהה התהליך ורשימה מלאה של המשאבים בהם התוכנית משתמשת. בחלון מידע מפורט על קובץ, תוכל לבחור שלא לכלול את התוכנית ברשימת התוכניות שעליהם מפקחת התוכנה. השתמש באפשרות הגדרות בחלון מידע מפורט על קובץ כדי להשבית את האפשרות התראת ביצועים.

התראות הביצועים אינן מוצגות כאשר המחשב במצב סרק או במצב שקט.

עבור כל משאב מערכת, כגון CPU, זיכרון ודיסק קשיח, נקבע סף לשימוש באותו משאב. כאשר צריכת המשאב על-ידי תוכנית מסוימת חורגת ממגבלת הסף המוגדרת, Norton 360 Online מציג התראה על ביצועים.

תוכל להשתמש באפשרות פרופיל סף משאב למשלוח התראות כדי להגדיר את תצורת גבול הסף. כדי לגשת לאפשרות פרופיל סף משאב למשלוח התראות, עבור לחלון הראשי של Norton 360 Online, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > הגדרות מנהלתיות > ניטור ביצועים > פרופיל סף משאב למשלוח התראות.

השתמש באפשרות פרופיל ניצול נמוך של משאבים בעת הפעלה באמצעות סוללה כדי לאפשר ל Norton 360 Online לשנות אוטומטית את פרופיל ניצול המשאבים לפרופיל ניצול נמוך כאשר המחשב מופעל באמצעות סוללה.

השתמש באפשרות התראת ניצול גבוה כדי להגדיר את תצורת Norton 360 Online כך שיציג התראות על ניצול גבוה של ה-CPU, הזיכרון, הדיסק והמזהים הייחודיים.

בנוסף, תוכל להוסיף תוכניות לרשימת אי-הכללת תוכניות באמצעות האפשרות אי-הכללת תוכניות. כאשר מוסיפים תוכנית לרשימת אי-הכללת תוכניות, Norton 360 Online לא יתריע כאשר תוכנית זו חורגת ממגבלת הסף לניצול משאבים שהוגדרה.

תוכל להציג את כל יומני האירועים הנוגעים לניצול משאבים בקטגוריה התראת ביצועים בחלון היסטוריית אבטחה.

הגדרת התראות ביצועים

הגדרת פרופיל ניצול המשאבים

אי הכללה של תוכניות בהתראות ביצועים

אודות ניטור פעילויות מערכת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v36700885_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 24/10/2011