ביצוע סריקת מוניטין מלאה של המערכת

כאשר מבצעים סריקת מערכת מלאה, Norton 360 Online סורק את כל הקבצים שיש בהם עניין הנמצאים במחשב. מערך הקבצים כולל את הקבצים הרלוונטיים לתהליכים הפועלים, קובצי אתחול, ותוכניות שנטענו.

כדי לבצע סריקת מוניטין מלאה של המערכת

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על אבטחת מחשב ולאחר מכן לחץ על הפעל סריקות.

  2. בחלון סריקות, תחת סריקת מוניטין, לחץ על סריקת מערכת מלאה.

  3. לחץ על בצע.

    בחלון סריקת מוניטין, באפשרותך לנתח את רמת האמון, את השכיחות, את ניצול המשאבים ואת יציבות הפריטים הנסרקים.

  4. אם קיים קובץ בעל רמת אמון גרועה או גרועה מאוד, מתחת לעמודה רמת אמון, לחץ על סמל האיקס (x) האדום.

  5. בחלון העבר קובץ להסגר, לחץ על העבר קובץ זה להסגר.

  6. בחלון הסגר ידני, לחץ על הוסף.

  7. לחץ על סגור.

  8. בחלון סריקת מוניטין של Norton, לחץ על סגור.

אודות תוצאות 'סריקת מוניטין'

אודות 'סריקת מוניטין'

אודות הסריקות של Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v36692157_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 23/08/2011