מוצרים אחרים

אודות החלון 'מידע מפורט על קובץ'

החלון מידע מפורט על קובץ מספק פרטים על כל קובץ שיש בו עניין הנמצא במחשב שלך. אפשרות זו לניתוח קובץ זמינה עבור קבצים שאתה מוריד, סורק או משתמש בהם כדי לבצע פעילות כלשהי.

ניתן לגשת לחלון מידע מפורט על קובץ במספר דרכים. לדוגמה, אפשר לפתוח את החלון באמצעות הודעות שונות, התראות, חלונות של סריקות וביצועים ותפריט הקיצורים של הקבצים השונים במחשב. 'היסטוריית אבטחה' הוא מיקום מרכזי שבו ניתן לגשת לחלונות מידע מפורט על קובץ של האירועים השונים הנוגעים ל'סיכוני אבטחה', 'Download Insight' ו'ביצועים'.

חלון 'מידע מפורט על קובץ' מאפשר להציג פרטים נוספים על אירועים השייכים לחלק מהקטגוריות הבאות בחלון היסטוריית אבטחה :

סיכוני אבטחה שטופלו

בחלון זה מוצג מידע מפורט ומאורגן על איומי אבטחה שטופלו.

הקטגוריה איומי אבטחה שטופלו כוללת את הקבצים הנגועים ש-Norton 360 Online מתקן, מסיר או מעביר להסגר. קטגורייה זו כוללת לרוב סיכונים ברמת ביניים וברמה גבוהה שנחסמים או מועברים להסגר.

החלון מידע מפורט על קובץ מספק פרטים על רמת הסיכון, על מקורו ומציג את דוח הפעילות שבה טופל סיכון האבטחה במערכת.

סיכוני אבטחה שהטיפול בהם לא הצליח

בחלון זה מוצג מידע מפורט ומאורגן על איומי אבטחה שהטיפול בהם לא הצליח.

הקטגוריה איומי אבטחה שהטיפול בהם לא הצליח כוללת את הקבצים הנגועים ש-Norton 360 Online לא הצליח לטפל בהם. קטגוריה זו כוללת לרוב סיכונים ברמה נמוכה הדורשים את התערבותך.

החלון מידע מפורט על קובץ מספק פרטים על רמת הסיכון, על מקורו ומציג את דוח הפעילות של ניסיון הטיפול בסיכון האבטחה.

הסגר

בחלון זה מוצג מידע מפורט ומאורגן על איומי אבטחה שהועברו להסגר.

הקטגוריה הסגר כוללת קבצים נגועים שבודדו מיתר הקבצים במחשב, וממתינים לתשומת לבך לביצוע פעולה מתאימה.

החלון מידע מפורט על קובץ מספק פרטים על רמת הסיכון, על מקורו ומציג את דוח הפעילות של ההעברה להסגר של סיכוני האבטחה.

Download Insight

רכיב זה מאפשר לראות פרטים על המוניטין של קובץ שאתה מוריד למחשב.

השתמש במידע זה כדי לקבוע את רמת הבטיחות של הקובץ ולקבוע מה תרצה לעשות בו.

התראת ביצועים

רכיב זה מציג פרטים על הביצועים של כל קובץ שיש בו עניין הנמצא במחשב.

המידע כולל פרטים כלליים, מידע על מקור הקובץ, על שושלת היוחסין שלו, על השימוש שהוא עושה במשאבים ועל הפעולות שביצע הקובץ במחשב.

החלון מידע מפורט על קובץ מספק פרטים שונים על הפריט מתוך 'היסטוריית אבטחה'. פרטים אלה מסווגים בכרטיסייות שונות בחלון מידע מפורט על קובץ.

תוכל לבחורו כרטיסייה כדי להציג פרטים נוספים עליה. החלון מידע מפורט על קובץ מספק פרטים על קובץ הכרטיסיות הבאות:

פרטים

מציג מידע כגון רמת ודאות, רמת השימוש בקהילה, פרק הזמן שעבר מאז פורסם הקובץ ורמת יציבות הקובץ.

דירוגי היציבות של הקובץ עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה שלך.

ניתן להציג פרטים כגון חתימת הקובץ ותאריך יצירת הקובץ. ניתן לראות אם קובץ מסוים או קובץ אתחול וכן את התאריך האחרון שבו נעשה שימוש בקובץ.

מקור

פרטים על שושלת היוחסין של הקובץ.

אם הקובץ הורד מהאינטרנט, תוכל להציג את שם הקובץ ואת כתובת ה-URL של המקור שממנו הורד הקובץ. פרטי שושלת היוחסין של הקובץ יהיו זמינים רק אם הורדת או יצרת את הקובץ לאחר התקנת Norton 360 Online.

אם הפרטים ההיסטוריים של קובץ אינם זמינים, Norton 360 Online ישבית את שורת החלק מקור.

פעילות

שורת מידע זו מספקת את הפרטים על הפעולות החשודות שהקובץ ביצע במחשב. היא גם מספקת מידע על ניצול משאבים של תהליך, ועל השפעת התהליך על הניצול הכולל של זמן ה-CPU במחשב.

בהתאם לחומרת סיכוני האבטחה וסוג הסיכון, Norton 360 Online עשוי להציג אפשרות אחת או יותר מתוך האפשרויות הבאות שבחלון מידע מפורט על קובץ :

אתר

ניתן לאתר את הקובץ במחשב

אפשרות זו קיימת בראש החלון.

העתק ללוח הגזירים

בעזרת אפשרות זו תוכל להעתיק את הנתונים מהחלון מידע מפורט על קובץ ללוח.

לאחר שתעתיק את תוכן החלון אל הלוח, תוכל לפתוח מסמך, להדביק בו את הנתונים ולשמור את המסמך.

אפשרויות

ניתן לגשת לחלון איתור איומים, להציג פרטים נוספים ולבצע פעולות.

פרטים נוספים

בעזרת אפשרות זו אתה יכול לגשת לדף ערכת הלימוד המקוונת, כדי לקבל מידע נוסף על הקובץ.

אודות היסטוריית אבטחה

צפייה בפריטים בחלון היסטוריית אבטחה

אודות החלון 'היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים'

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v36662584_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 18/10/2011