הגנה בזמן אתחול

התכונה 'הגנה בזמן אתחול' מבטיחה הגנה טובה יותר על-ידי הפעלת כל רכיבי האבטחה הדרושים להגנה על המחשב כבר מרגע אתחולו.

כאשר אפשרות זו נקבעת על הגנה רגילה או על הגנה אגרסיבית, כל מנהלי ההתקנים הדרושים ורכיבי ה-plug-in מופעלים עם אתחול המחשב. מנהל התקן הוא תוכנית שמכילה מידע הדרוש למחשב כדי לזהות התקן ולפקח על פעולתו. רכיב plug-in הוא רכיב המוסיף תפקודיות לתוכנית או לשירות. אפשרות זו מבטיחה רמת הגנה גבוהה כבר מרגע הפעלת המחשב.

כאשר משביתים אפשרות זו, מנהלי התקנים ורכיבי plug-in מסוימים מתחילים לפעול רק לאחר עיכוב מסוים.

אם מפעילים מחדש את המחשב לאחר הפעלה של LiveUpdate או שדרוג של המוצר, מנהלי ההתקנים ורכיבי ה-plug-in פועלים כרגיל. ואולם, באתחול הבא, יופעלו מנהלי ההתקנים רכיבי ה-plug-in רק לאחר השהייה מסוימת.

אפשר להשתמש באפשרויות הבאות כדי להגדיר את תצורת ההגנה בזמן אתחול:

הגנה אגרסיבית

מאפשרת להגדיר את Norton 360 Online כך שיקנה הגנה מרבית בעת אתחול המחשב.

הגנה אגרסיבית מבטיחה הגנה מושלמת בזמן האתחול, היות ש'הגנה אוטומטית' מתחילה לפעול מיד עם הפעלת המחשב.

הגנה רגילה

מספקת לך הגנה משופרת בזמן אתחול המחשב, מבלי לפגוע במהירות האתחול.

כאשר אפשרות זו נקבעת על הגנה רגילה, מנהלי ההתקנים ורכיבי ה-plug-in מופעלים כבר במהלך האתחול ללא השהייה.

מושבתת

משביתה את האפשרות הגנה בזמן אתחול.

השבתת האפשרות הגנה בזמן אתחול מפחיתה את רמת ההגנה של המחשב.

כברירת מחדל, אפשרות זו מסומנת.

אודות הגנה בזמן אתחול

הגדרת תצורה של הגנה בזמן אתחול

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v36662094_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 12/09/2011