מוצרים אחרים

הרשת שלי

רשת ביתית מורכבת בדרך כלל ממחשבים והתקנים אחרים החולקים את החיבור לאינטרנט. מפת אבטחת הרשת ו'מצב פס רחב מווסת' מסייעים לך לצפות ברשת ולנהל אותה.

תוכל להשתמש באפשרות הגדר תצורה שבשורה מפת אבטחת רשת, כדי לגשת אל החלון מפת אבטחת רשת. החלון מפת אבטחת הרשת מספק המחשה מאוירת של התקני הרשת שאליה מחובר המחשב שלך. תוכל לעיין בפרטים של כל התקן לפני הגדרת התכונה 'ניטור מרוחק'.

האפשרות בקרת אמון מאפשרת לך לנהל את רמת האמון של ההתקנים שהוספת לרשת באופן ידני. 'בקרת אמון' היא רשת מיוחדת שבה מפורטים כל ההתקנים שאתה מוסיף ידנית למפת אבטחת הרשת, ללא קשר למצב החיבור שלהם.

באפשרותך להסיר את ההתקנים שכבר זמינים במפת אבטחת הרשת שלך. כדי להסיר את כל ההתקנים, תחת מפת אבטחת רשת, בשורה מפת רשת, לחץ על מחק לצמיתות. תוכל למחוק לצמיתות את 'מפת אבטחת רשת' אם ברצונך ליצור רשימת התקנים חדשה. לדוגמה, תוכל למחוק לצמיתות את כל ההתקנים שהיו ברשת הקודמת שלך, לפני שתתחבר לרשת חדשה. עליך להשבית את 'ניטור מרוחק' ולסגור את החלון 'מפת אבטחת רשת' לפני שתמחק לצמיתות את 'מפת אבטחת רשת'.

תוכל לשנות את מספר יציאת התקשורת שבה משתמשים מוצרי Norton כדי לתקשר בינם לבין עצמם ברשת. כדי לשנות את יציאת התקשורת, תחת מפת אבטחת רשת, בתיבה יציאת תקשורת, הקלד מספר יציאת תקשורת חדש. כברירת מחדל, מוצרי Norton משתמשים ביציאה מספר 31077 כיציאת תקשורת. אם תשנה את מספר יציאת התקשורת של מוצר Norton, עליך לשנות את המספר בכל מחשב המחובר לרשת הביתית. בנוסף, אם תמצא מחשבים נוספים העושים שימוש בתהליך 'הגדרת ניטור מרוחק', ודא שכל אחד מהם משתמש באותו מספר יציאה.

אם אינך מעוניין שחלון סקירת אבטחת רשת יוצג, תוכל להשבית תכונה זו. כדי להשבית את סקירת אבטחת רשת, תחת מפת אבטחת רשת, בשורה מסך פתיחה בזמן אתחול, הזז את המתג הפעלה/השבתה למצב השבתה. החלון סקירת אבטחת רשת מספק סיכום קצר על תכונות כגון אבטחה אלחוטית, ניטור מרוחק, מפת רשת ובקרות אמון.

בעזרת האפשרות מצב רוחב פס מווסת תוכל לקבוע קווי מדיניות ולהגביל את השימוש באינטרנט של Norton 360 Online. תוכל להשתמש באפשרות הגדר תצורה בשורה מצב פס רחב מווסת כדי להגדיר את רוחב הפס ש-Norton 360 Online יוכל להשתמש בו.

אודות הגדרות הרשת שלי

אודות מפת אבטחת הרשת

צפייה בהתקנים על מפת אבטחת הרשת

אודות מצב פס רחב מווסת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v29131223_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 21/10/2011