מוצרים אחרים

Norton Insight Network

החלון Norton Insight Network מאפשר לך להציג את סך כל הקבצים המנותחים באמצעות הנתונים שבהם משתפים מיליוני משתשמשים של Norton Community Watch. Norton 360 Online משתמש ב- Insight Protection כדי לגשת ל-Norton Community Watch לקבלת מידע אודות האיומים החדשים. כדי להשתמש ב- Insight Protection עליך לחבר את המחשב לאינטרנט.

לחלון Norton Insight Network ניתן לגשת בלחיצה על האפשרות Insight Protection הזמינה בחלון ביצועים.

אם המחשב אינו מחובר לאינטרנט, Norton 360 Online יבקש ממך לבדוק את החיבור לאינטרנט כדי להציג את המידע האחרון.

בחלון זה יוצגו מספר הקבצים הטובים, מספר הקבצים הבלתי ידועים ומספר הקבצים הגרועים.

בחלון זה יוצג גם אחוז הקבצים הידועים, אחוז הקבצים הבלתי ידועים ואחוז הקבצים הגרועים ביחס למספר הקבצים הכולל הזמינים ב-Norton Community.

בחלון Norton Insight Network מופיעים פריטי המידע הבאים:

  • מספר קבצים

    תוכל להציג את מספר הקבצים הכולל שסימנטק מנתחת במסגרת Norton Community.

  • מצב

    בקטגוריה זו מוצג מצב החיבור לאינטרנט.

    אם המחשב אינו מחובר לאינטרנט, Norton 360 Online יציג את המצב כלא מקוון ויבקש ממך לבדוק את החיבור לאינטרנט. תוכל ללחוץ על הסמל 'הפוך' (flip) כדי לרענן את מצב החיבור לאינטרנט.

אודות Norton Community Watch

אודות System Insight

השבתה או הפעלה של Insight Protection

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v25466853_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 02/11/2011