ניטור ביצועים

בעזרת האפשרות ניטור ביצועים תוכל לנטר בקפידה את ביצועי המחשב. כאשר האפשרות ניטור ביצועים מופעלת, Norton 360 Online עוקב אחר ניצול משאבי ה-CPU והזיכרון במחשב שלך. בנוסף, הוא עוקב אחר הפעילויות החשובות של המערכת שהתבצעו במהלך שלושת החודשים האחרונים. פעילויות המערכת כוללות התקנות, הורדות, מיטובים, זיהוי איומים, מופעים של סריקה מהירה והתראות ביצועים.

אם אתה משבית את האפשרות ניטור ביצועים Norton 360 Online לא ינטר ולא יציג פרטים כלשהם על ניצול משאבים. כאשר אתה לוחץ על האפשרות ביצועים בחלון הראשי, בחלון ביצועים שייפתח בעקבות לחיצה זו לא יוצג מידע כלשהו על השימוש ב-CPU או על השימוש בזיכרון. כמו כן, לא יוצגו בחלון פרטים על פעילויות המערכת החשובות. עם זאת, תוכל להפעיל אפשרות זו מחלון השכבה בחלון ביצועים.

כאשר האפשרות ניטור ביצועים מופעלת, עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:

התראת ביצועים

אפשרות זו מציינת אם ברצונך לקבל הודעה על שימוש מוגבר במשאבי המערכת על ידי תהליך כלשהו של תוכנית

Norton 360 Online מיידע אותך על כך באמצעות התראת ביצועים ומציג את שם התוכנית ואת המשאבים שהיא מנצלת יתר על המידה. הקישור פרטים והגדרות הכלול בהתראת הביצועים, מאפשר לצפות בפרטים נוספים על צריכת המשאבים על-ידי התוכנית. החלון מידע מפורט על קובץ ומציג את פרטי הקובץ, את מקורו ורשימה של כל המשאבים שבהם התוכנית משתמשת. בחלון מידע מפורט על קובץ, תוכל לבחור שלא לכלול את התוכנית ברשימת התוכניות שעליהם מפקחת התוכנה. השתמש באפשרות הגדרות בחלון מידע מפורט על קובץ כדי להשבית את האפשרות התראת ביצועים.

האפשרויות הן:

 • מופעל יישלחו התראות ביצועים.

  בחר באפשרות זו אם אתה מעוניין ש-Norton 360 Online ישלח התראות ביצועים. בנוסף, Norton 360 Online רושם את כל הפעילויות הקשורות להתראות הביצועים בחלון היסטוריית אבטחה. כברירת מחדל, אפשרות זו מסומנת.

 • רישום בלבד : אפשרות זו מנטרת את השימוש במשאבי המערכת ורושמת את פרטי התראות הביצועים.

  כאשר תוכנית או תהליך חורגים מרמת הסף של של שימוש במשאבי המערכת, Norton 360 Online לא ישלח התראה לגבי חריגה זו מהביצועים הרגילים. אולם, הוא ירשום את כל הפעילויות הקשורות להתראות הביצועים בחלון היסטוריית אבטחה. תוכל להציג את הפרטים הנוגעים להתראות ביצועים בקטגוריה התראת ביצועים בחלון היסטוריית אבטחה.

 • השבתה : לא יישלחו התראות ביצועים.

  בחר באפשרות זו אם אינך מעוניין ש-Norton 360 Online ישלח התראות ביצועים.

פרופיל סף להתראה על ניצול משאבים

מאפשר להגדיר תצורה של פרופיל סף ניצול משאבים להצגת התראות ביצועים

כאשר השימוש במשאב המערכת על-ידי תוכנית מסוימת חורגת מסף הפרופיל המוגדר, Norton 360 Online יציג התראת ביצועים. תוכל להגדיר את תצורת הפרופילים הבאים של ניצול משאבים:

 • נמוך

 • בינוני

 • גבוה

כברירת מחדל, פרופיל הסף מוגדר כ בינוני.

פרופיל ניצול נמוך של משאבים בעת הפעלה באמצעות סוללה

מציין אם אתה מעוניין ש-Norton 360 Online יעבור לערך סף נמוך של ניצול משאבים, בזמן שהמחשב פועל על סוללה

על ידי הגדרת התצורה של פרופיל סף נמוך לניצול משאבים, Norton 360 Online יבטיח שכל התוכניות הפועלות יצרכו כמות משאבים נמוכה ככל האפשר. כאשר צריכת המשאבים על-ידי תוכנית או תהליך חורגת ממגבלת הסף הנמוכה, Norton 360 Online מציג התראת ביצועים.

התראה של ניצול גבוה של

מפרט את קטגוריות משאבי המערכת המשפיעפות על ביצועי המחשב.

תוכל לבחור את משאבי המערכת, אשר אתה מעוניין ש-Norton 360 Online ינטר לצורך התראות ביצועים.

תוכל להגדיר את תצורת משאבי המערכת הבאים:

 • CPU

 • זיכרון

 • דיסק

 • מזהים ייחודיים

אי הכללה של תוכניות

מאפשר לבחור את התוכניות הספציפיות שאינך רוצה לכלול ברשימת התראות הביצועים

אם תפעיל תוכנית חשובה כלשהי הצורכת כמות גדולה של CPU, זיכרון או שטח דיסק, תוכל להוסיף אותה לרשימה אי הכללת תוכניות. כאשר מוסיפים תוכנית לרשימת אי-הכללת תוכניות, Norton 360 Online לא יתריע כאשר תוכנית זו חורגת ממגבלת הסף לניצול משאבים.

אי הכללה של תוכניות בהתראות ביצועים

אודות System Insight

אודות ניטור פעילויות מערכת

אודות התראת ביצועים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v25421380_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 26/08/2011