מוצרים אחרים

סקירת הודעות ההגנה האוטומטית

'הגנה אוטומטית' סורקת קבצים לאיתור וירוסים, תולעים וסוסים טרויאניים, כאשר אתה מבצע פעולה כלשהי עליהם: מעביר אותם, מעתיק אותם, פותח אותם.

היא גם מבצעת סריקה לאיתור תוכנות ריגול, תוכנות פרסום וסיכוני אבטחה אחרים.

אם ה'הגנה האוטומטית' מזהה פעילות חשודה, היא רושמת הודעה בהיסטוריית האבטחה על כך שאותר סיכון ושהוא נפתר.

אם ה'הגנה האוטומטית מזהה וירוס אחד או יותר, היא תתקן או תמחק את הווירוסים ותודיע לך על כך. בהודעה יופיע מידע לגבי הקובץ שתוקן או נמחק והווירוס, הסוס הטרויאני או התולעת שפגעו בקובץ. אין צורך בפעולה נוספת.

כדי לסקור הודעות של ה'הגנה האוטומטית'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על משימות.

 2. בחלון משימות, בקטע משימות כלליות, לחץ על בדוק היסטוריית אבטחה.

 3. ברשימה הנפתחת הצג, בחר את הקטגוריה שבה ברצונך לסקור את התראות ה'הגנה האוטומטית'.

  האפשרויות הן:

  היסטוריה אחרונה

  סקור את הודעות ה'הגנה האוטומטית' שקיבלת בשבעת הימים האחרונים.

  היסטוריה מלאה

  סקור את כל הודעות ה'ההגנה האוטומטית' שקיבלת.

  סיכוני אבטחה שטופלו

  סקור את כל איומי האבטחה שהטיפול בהם הצליח.

  הקטגוריה איומי אבטחה שטופלו כוללת את הקבצים הנגועים ש-Norton 360 Online מתקן, מסיר או מעביר להסגר.

  סיכוני אבטחה שהטיפול בהם לא הצליח

  סקור את רשימת סיכוני האבטחה שהטיפול בהם לא הצליח.

  הקטגוריה איומי אבטחה שהטיפול בהם לא הצליח כוללת את הקבצים הנגועים ש-Norton 360 Online לא הצליח לטפל בהם. קטגוריה זו כוללת לרוב סיכונים ברמה נמוכה הדורשים את התערבותך.

 4. בחלונית השמאלית, לחץ על הקישור אפשרויות.

  שם האפשרות מופיע כ שחזר ואפשרויות למספר פריטים.

  אם אותר סיכון אבטחה אחד או יותר, כמו תוכנת ריגול, תוכל לבצע פעולה על פריטים אלה, אם יש צורך.

 5. בחלון זוהה איום, בחר את הפעולה המתאימה לסיכון.

  להלן מספר אפשרויות זמינות בחלון זוהה איום :

  שחזר קובץ זה ואל תכלול אותו

  מחזיר את הפריט בהסגר שנבחר אל המיקום המקורי שלו ואינו כולל את הפריט בסריקות הזיהוי העתידיות.

  אפשרות זו זמינה עבור איומים שזוהו כאיומי וירוסים או כאלה שאינם איומי וירוסים.

  אל תכלול תוכנית זו

  אפשרות זו אינה כוללת את סיכון האבטחה בסריקה עתידית.

  Norton 360 Online מוסיף את סיכון האבטחה לרשימת הפריטים שלא ייכללו.

  תיקון ידני (מומלץ)

  אפשרות לטפל בסיכון האבטחה באמצעות כלי תיקון ידני.

  אם טיפלת באיום ידנית, עליך להסיר את המידע על האיום מהחלון היסטוריית אבטחה.

  הסר קובץ זה (ייתכן שפעולה זו תגרום לסגירת הדפדפן) (מומלץ)

  אפשרות זו מסירה מהמחשב את סיכון האבטחה ומעבירה אותו להסגר.

  אפשרות זו זמינה לסיכוני אבטחה המצריכים את התערבותך.

  הסר קובץ זה (ייתכן שפעולה זו תגרום לסגירת הדפדפן)

  אפשרות זו מסירה מהמחשב את סיכון האבטחה שנבחר ומעבירה אותו להסגר.

  אפשרות זו זמינה לסיכוני אבטחה המצריכים את התערבותך לצורך הסרה ידנית.

  אפשרות זו גם זמינה לסיכוני אבטחה שהועברו להסגר ידנית.

  הסר מהיסטוריה

  אפשרות זו מסירה את פריט סיכון האבטחה שנבחר מיומן היסטוריית האבטחה.

  קבל עזרה (מומלץ)

  אפשרות זו מעבירה אותך לאתר האינטרנט Symantec Security Response (תגובת אבטחה של סימנטק).

  אפשרות זו זמינה לסיכוני אבטחה המצריכים את התערבותך לצורך הסרה ידנית. תוכל לעיין באתר האינטרנט Symantec Security Response לצורך הוראות הסרה ידנית או מידע אחר על הסיכון.

  שלח לסימנטק

  אפשרות זו שולחת את סיכון האבטחה לסימנטק.

  בחלק מהמקרים, ייתכן ש-Norton 360 Online לא יזהה פריט כאיום אבטחה, אך ייתכן שתחשוד שהפריט נגוע. במקרים כאלה, תוכל להשתמש באפשרות זו לשליחת הפריט לסימנטק לצורך ניתוח נוסף.

צפייה בפריטים בחלון היסטוריית אבטחה

אודות זיהוי ויורסים, תוכנות ריגול וסיכונים אחרים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v2524428_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 18/10/2011